“We innoveren voortdurend”

Ton Hagelstein, programmamanager AgriFoodInnovation aan het woord.

“We hebben een ongekend vreemd jaar achter de rug. De Covid-19 pandemie heeft het dagelijks leven flink veranderd. Stilzitten was er echter niet bij, ook online bleken we allemaal prima in staat de werkzaamheden op te pakken en voort te zetten. Zo ook bij AgriFoodInnovation. Helaas waren we als gevolg van de pandemie minder zichtbaar doordat onze meet-ups niet door konden gaan en ook bijeenkomsten van onze partners werden afgelast. Achter de schermen is er echter hard gewerkt en zijn we voortdurend blijven innoveren,’’ aldus Ton Hagelstein, programmamanager AgriFoodInnovation.

Het AFI team heeft, in nauwe afstemming met de leadpartners, gewerkt aan de voorbereiding, financiering en start van een viertal businesscases binnen de moonshots Digitale Gewasketen en Slimme Varkensketen. “Een succesvolle aanvraag en financiering van de businesscases is inmiddels een feit, mede dankzij de samenwerking met de Regiodeal Noordoost Brabant en de provincie Noord-Brabant.”

“Via onze partners AgriFood Capital, Brainport Development, REWIN West-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de provincie Noord-Brabant zijn wij daarnaast nauw betrokken bij de Innovatieagenda Landbouw en Voedsel. Deze innovatieagenda heeft als doel het netwerk te versterken van innovatieve bedrijven om samen te werken aan nieuwe innovaties voor de voedselketen. De Brabantse partners richten zich op innovaties op het gebied van ‘eiwittransitie’, ‘future food’, ‘smart farming plantaardig’, ‘smart farming dierlijk’ en ‘tegengaan verspilling en reststroomverwaarding’, waarbij ónze aandacht vooral uitgaat naar de laatste drie.”

Momenteel worden in afstemming met betrokken partners gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe initiatieven en grensverleggende innovaties die zowel economisch rendement opleveren (zoals nieuwe productmarktcombinaties en efficiency) maar ook maatschappelijk rendement (zoals duurzamer boeren).

“We gaan vol vertrouwen de zomer in en kijken uit naar de meet-ups die wij, onder voorbehoud van wat dan mogelijk is, in het najaar weer willen organiseren. Na de zomer starten we met het uitwerken van de ideeën en met het vormen van bedrijvenclusters die deze ideeën samen met AFI willen uitwerken en uitvoeren.”

Wij brengen u na de zomer graag op de hoogte van deze nieuwe initiatieven en de kansen en mogelijkheden die dit biedt. Volg AgriFoodInnovation via de social media kanalen en nieuwsbrief voor de laatste updates.

Fijne zomer!

 

 

Laatste updates

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.