Slimme varkensketen

Een varkensketen waarin slim wordt omgegaan met data en gestuurd wordt op de gezondheid en groei van het individuele dier.

Efficiency en dierenwelzijn

Een van de moonshots van AgriFoodInnovation is Slimme Varkensketen. Hierin wordt gestuurd op de gezondheid en groei van het individuele dier. De moonshot maakt het mogelijk het individuele varken te monitoren en door uitwisseling van data door de keten heen te komen tot meer handelingsperspectieven in de verschillende schakels, tot transparantie en meer vraagsturing. Toepassing technologie voor precision breeding, monitoring, feeding, well being en data integration. Samenwerking tussen innovatieve varkenshouderijen, toeleveranciers, kennispartijen en verwerkers.

De systeemsprong Slimme Varkensketen heeft als ambitie het realiseren van een systeemdoorbraak in de keten van productie, verwerking en afzet van varkensvlees. Er wordt toegewerkt naar vraag gestuurde ketens die starten bij de afnemer en worden gevoed door de behoeften van de consument.
De drieledige doelstelling is:
• Om op basis van hogere toegevoegde waarde te komen tot een ander, c.q. beter
verdienmodel voor boeren en andere schakels in de productieketen van varkensvlees;
• Het initiëren van groei van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op de cross-over “AgroFood – HighTech”;
• Om in samenhang hiermee het terugdringen van het beslag van de primaire productie op de (milieu)gebruiksruimte in het buitengebied.

Binnen de moonshot Slimme Varkensketen werkt AgriFoodInnovation op dit moment aan twee businesscases:

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.