Slimme varkensketen

Binnen de moonshot Slimme Varkensketen werkt AgriFoodInnovation op dit moment aan twee businesscases: Sturen op kwaliteit & Sturen op diergezondheid.

Efficiency en dierenwelzijn

Een van de moonshots van AgriFoodInnovation is de Slimme Varkensketen. Hierin wordt gestuurd op de gezondheid en groei van het individuele dier. De businesscases maken het mogelijk het individuele varken te monitoren en door uitwisseling van data door de keten heen te komen tot meer handelingsperspectieven in de verschillende schakels, tot transparantie en meer vraagsturing. Toepassing technologie voor precision breeding, monitoring, feeding, well being en data integration. Samenwerking tussen innovatieve varkenshouderijen, toeleveranciers, kennispartijen en verwerkers.

De systeemsprong Slimme Varkensketen heeft als ambitie het realiseren van een systeemdoorbraak in de keten van productie, verwerking en afzet van varkensvlees. Er wordt toegewerkt naar vraag gestuurde ketens die starten bij de afnemer en worden gevoed door de behoeften van de consument.

De drieledige doelstelling is:
• Om op basis van hogere toegevoegde waarde te komen tot een ander, c.q. beter
verdienmodel voor boeren en andere schakels in de productieketen van varkensvlees;
• Het initiëren van groei van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op de cross-over “AgroFood – HighTech”;
• Om in samenhang hiermee het terugdringen van het beslag van de primaire productie op de (milieu)gebruiksruimte in het buitengebied.

Binnen de moonshot Slimme Varkensketen werkt AgriFoodInnovation op dit moment aan twee businesscases:

De businesscases worden mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant en provincie Noord-Brabant.

In november 2021 werden de eerste onderzoeken en resultaten besproken en gevierd, in juni 2022 de volgende stappen gepresenteerd, zoals het plaatsen van klimaatsensoren van Slimme Stal bij de ongeveer 100 deelnemende varkenshouders. De volgende stap is het koppelen van gezondheidsdata van de dieren afkomstig uit het slachtproces aan de data die worden verzameld via de klimaatsensoren. Ook berichtten wij in november 2022 over de vervolgsessie waarbij de data scientists verder de dataset ingedoken zijn.

We gaan graag in gesprek om te verkennen of innovaties binnen (maar soms ook buiten) deze moonshot voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen. Neem gerust contact met ons op.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.