Slimme varkensketen

Een varkensketen waarin slim wordt omgegaan met data en gestuurd wordt op de gezondheid en groei van het individuele dier.

Efficiency en dierenwelzijn

Keten waarin wordt gestuurd op de gezondheid en groei van het individuele dier. De moonshot maakt het mogelijk het individuele varken te monitoren en door uitwisseling van data door de keten heen te komen tot meer handelingsperspectieven in de verschillende schakels, tot transparantie en meer vraagsturing. Toepassing technologie voor precision breeding, monitoring, feeding, well being en data integration. Samenwerking tussen innovatieve varkenshouderijen, toeleveranciers, kennispartijen en verwerkers.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.