Over ons

Het voedselsysteem van de toekomst is precies, waardevol, circulair en verbonden. Nederland is een belangrijke speler op het gebied van voedselvoorziening in de wereld en loopt voorop in de innovatie op dit gebied. Als AgriFoodInnovation zijn wij een netwerkorganisatie waarin bedrijven en kennisinstellingen in en rondom Brabant samen met overheden werken aan grensverleggende innovaties in agrifood.
Article image

Resultaatgerichte netwerkorganisatie

Als AgriFoodInnovation zijn wij een resultaatgerichte netwerkorganisatie waarin bedrijven en kennisinstellingen in en rondom Brabant samen met overheden werken aan grensverleggende innovaties in agrifood. Dit doen wij door verbinding te maken tussen agrifood en high tech, ICT en data. Dit is een kansrijke cross-over die zowel economisch rendement (nieuwe productmarktcombinaties, efficiency) maar ook maatschappelijk rendement oplevert (duurzamer boeren).

Op initiatief van TU/e, WUR, HAS en ZLTO hebben wij in samenwerking met bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en de provincie Noord-Brabant AgriFoodInnovation ontwikkeld: een gezamenlijke aanpak gericht op het bewerkstelligen van systeemsprongen in de AgriFoodketen door middel van de cross-over tussen agriFood, high tech en data. AgriFood Capital BV is verantwoordelijk voor de projectleiding en werkt hierin samen met Brainport Development NV, REWIN West-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). AgriFoodInnovation wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant. AgriFoodInnovation is een van de sleutelprojecten binnen de Regio Deal Noordoost Brabant.

Moonshots

In AgriFoodInnovation zijn meerdere moonshots geïdentificeerd; concrete, vaak disruptieve innovaties die sprongen in de agrifoodketen mogelijk maken. Uitgangspunten voor de moonshots staan in de afbeelding.

Voor drie van deze moonshots, waarvoor draagvlak in de markt aanwezig is, worden nu concrete business cases ontwikkeld:

Ambitie AgriFoodInnovation

Er is de afgelopen twee jaar veel achter de schermen gebeurd in de cross-over AgriFood, high tech en data. De business-case-ontwikkeling vanuit AgriFoodInnovation is voor drie benoemde moonshots goed op weg met bedrijven die zich hieraan gecommitteerd hebben. Er is ruimte om meer bedrijven en organisaties te betrekken, om zo ook andere moonshots te starten. Dit heeft geleid tot de volgende ambitie van AgriFoodInnovation:

Strategie

De samenwerking tussen agrifood en high tech komt niet vanzelfsprekend tot stand, vanwege:

  • Afstand tussen agrifood en high tech
    Die is groot is door verschil in taal, cultuur en innovatiestructuur
  • Schaalbaarheid
    De agrifoodketen is gefragmenteerd en kent veel MKB-spelers. Veel projecten blijven daardoor te klein in schaal.
  • Investeringsvermogen
    Er zijn verschillen in marges en investeringsvermogen tussen de High Tech en AgriFoodsectoren.

Facilitering van de samenwerking en incentives kunnen partijen helpen sneller te innoveren. AgriFoodInnovation faciliteert de totstandkoming en realisatie van moonshots door middel van business acceleratie, het creëren van een actief netwerk in de hele keten en een samenhangende strategie.

Initiatiefnemers

Op initiatief van TU/e, WUR, HAS en ZLTO is in samenwerking met bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en de provincie Noord-Brabant AgriFoodInnovation ontwikkeld: een gezamenlijke aanpak gericht op het bewerkstelligen van systeemsprongen in de AgriFoodketen door middel van de cross-over tussen AgriFood en High Tech.

asdasdasd
asdasdasd
asdasdasd
asdasdasd

Partners

AgriFood Capital BV is verantwoordelijk voor de projectleiding en werkt samen met Brainport Development NV, REWIN West-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Het programma wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant.

asdasdasd
asdasdasd
asdasdasd
asdasdasd
asdasdasd
asdasdasd

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.