Businesscases Digitale gewasketen

In AgriFoodInnovation zijn moonshots geĆÆdentificeerd; concrete, vaak disruptieve innovaties die sprongen in de agrifoodketen mogelijk maken. Voor drie van deze moonshots, waarvoor draagvlak in de markt aanwezig is, worden nu concrete businesscases ontwikkeld.
Voor de Digitale gewasketen zijn dit Autonome Akker en Slimmer Telen.
Article image
  • Autonome Akker
    Het uitgangspunt van deze businesscase is om robots te ontwikkelen, demonstreren en marktrijp maken. Robots die de mechanische bestrijding van onkruid mogelijk maken. De businesscase richt zich in eerste instantie op de biologische landbouw vanwege het totaal verbod op chemische onkruidbestrijding en de hoge kosten van arbeid. Het teruglopen van beschikbare (toegelaten) middelen zal op termijn echter ook de gangbare praktijk doen overgaan op alternatieven. Als de ervaringen toenemen en de productie van robots opschaalt wordt het ook voor de gangbare praktijk rendabel.
    Het is de ambitie van Agrifood Innovation om in 10 jaar tijd >80% van landbouwareaal in Noord-Brabant zonder chemische onkruidbestrijding te betelen. Naast de vermindering van het gebruik van chemicalien zorgt de invoering van robots voor nieuwe hightech werkgelegenheid in de regio. De leadpartner van deze businesscase is Pixelfarming Robotics. Lees hier het interview met eigenaar Arend Koekoek.
  • Slimmer Telen
    Boeren worden praktijkgericht begeleid en getraind om slimmer te telen met behulp van high tech / ICT. De hele digitalisering en robotisering heeft tot gevolg dat steeds meer kennis ook digitaal moet worden, in data en algoritmen. Ook is er steeds meer kennis beschikbaar over de specifieke zorg die een individuele plant nodig heeft, en die met de robots straks ook geleverd kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over nieuwe inzichten over water, licht en nutriƫnten en nieuwe aanpak voor ziektedetectie en het verhelpen hiervan. De input voor slimmer telen komt van sensoren, van sapstroommeter tot satelliet. Het vaststellen van de juiste sensoren en het vertalen in direct toepasbare kennis is nog redelijk onontgonnen terrein. Ook op het vlak van big data-analyses en kunstmatige intelligentie kunnen grote stappen gezet worden.
    De leadpartner van deze businesscase is Jacob van den Borne / Praktijkcentrum voor precisielandbouw.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.