Businesscases Digitale gewasketen

Binnen de moonshot Digitale gewasketen werkt AgriFoodInnovation op dit moment aan twee businesscases: Autonome akker & Slimmer telen.
Dit zijn concrete innovaties die sprongen in de agrifoodketen mogelijk maken.
Article image
  • Autonome Akker
    Het uitgangspunt van deze businesscase is om robots te ontwikkelen, demonstreren en marktrijp te maken. Zoals robots die de mechanische bestrijding van onkruid mogelijk maken. De businesscase richt zich in eerste instantie op de biologische landbouw vanwege het totaal verbod op chemische onkruidbestrijding en de hoge kosten van arbeid. Het teruglopen van beschikbare (toegelaten) middelen zal op termijn echter ook de gangbare praktijk doen overgaan op alternatieven. Als de ervaringen toenemen en de productie van robots opschaalt, wordt het ook voor de gangbare praktijk rendabel.
    Het is de ambitie van AgrifoodInnovation om in 10 jaar tijd >80% van landbouwareaal in Noord-Brabant zonder chemische onkruidbestrijding te betelen. Naast de vermindering van het gebruik van chemicalien zorgt de invoering van robots voor nieuwe hightech werkgelegenheid in de regio. De leadpartner van deze businesscase is Pixelfarming Robotics. Lees hier het interview van AFI met eigenaar Arend Koekkoek uit 2020 en het verslag van de AgriFoodInnovation Meet-Up uit september 2022 waar hij een van de sprekers was en hier het in juni 2023 verschenen artikel in Brabants Dagblad.
  • Slimmer Telen
    Boeren worden praktijkgericht begeleid en getraind om slimmer te telen met behulp van high tech / ICT. De hele digitalisering en robotisering heeft tot gevolg dat steeds meer kennis ook digitaal moet worden, in data en algoritmen. Ook is er steeds meer kennis beschikbaar over de specifieke zorg die een individuele plant nodig heeft, en die met de robots straks ook geleverd kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over nieuwe inzichten over water, licht en nutriënten en nieuwe aanpak voor ziektedetectie en het verhelpen hiervan. De input voor slimmer telen komt van sensoren, van sapstroommeter tot satelliet. Het vaststellen van de juiste sensoren en het vertalen in direct toepasbare kennis is nog redelijk onontgonnen terrein. Ook op het vlak van big data-analyses en kunstmatige intelligentie kunnen grote stappen gezet worden.
    De leadpartner van deze businesscase is Jacob van den Borne / Praktijkcentrum voor precisielandbouw. Jacob was een van de sprekers tijdens onze Meet-Up in september 2022 en is een van de koplopers in de precisielandbouw en oprichter van de Brabantse Boerderij van de Toekomst en de Precision Academy. In juli 2023 publiceerden wij een uitgebreid artikel over het dashboard: een online tool om de slimme teelt verder te optimaliseren. “Door telers te laten zien wat er kan, door ze te trainen en te helpen technologieën in te zetten, dragen we bij aan die versnelling.”

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.