Waterreductie in Brabantse aardappelverwerkende industrie

Agristo, Aviko, Duynie, Lamb Weston en Peka Kroef slaan de handen ineen voor een baanbrekende samenwerking gericht op duurzaamheid en milieubewustzijn. Samen zetten deze partijen zich in om de haalbaarheid en implementatie van technieken die niet alleen het waterverbruik in de aardappelverwerkende industrie verminderen maar ook de valorisatie van nutriënten te maximaliseren. Het gezamenlijke doel is om duurzaam te opereren in de aardappelverwerkende industrie om zo een positieve impact op het milieu te maken.

 

Ondanks de hevige regenbuien in de afgelopen wintermaanden is er een grote zorg over het drinkwaterverbruik. Het is niet meer vanzelfsprekend dat er voldoende grondwater is naar de toekomst toe om drinkwater van te maken. Dit heeft verschillende redenen zoals zeer droge zomers, toenemend waterverbruik door bevolkingsgroei en ook de groeiende economie waardoor bedrijven meer water nodig hebben. Waterbedrijven en lokale overheden in Noord-Brabant hebben maatregelen genomen om het tekort aan te pakken, zoals het bevorderen van waterbesparing, het verbeteren van infrastructuur voor wateropslag en -behandeling, en het zoeken naar alternatieve bronnen van drinkwater, zoals hergebruik van gezuiverd afvalwater.

 

Hergebruik van water stimuleren
In de aardappelsector wordt water ingezet om aardappels te wassen, transporteren, stoomschillen, snijden en blancheren. Water wordt daarnaast gebruikt voor het koelen van machines en apparatuur die worden gebruikt bij de verwerking van aardappelen en voor het reinigen van de processen.

Er zijn afgelopen jaren al veel stappen ondernomen om dit waterverbruik te reduceren. O.a. door hergebruik van water als koelwater en om processen mee te reinigen. Door innovatieve en milieuvriendelijke methoden te identificeren en te implementeren, moet het gebruik van water nog verder kunnen worden verminderd. En de impact op het milieu verder worden geminimaliseerd.

 

Er liggen nog voldoende kansen om processen verder te optimaliseren door van elkaar te leren en samen te innoveren. In dit project gaan de verschillende aardappelverwerkers het gesprek met elkaar aan en delen kennis op het vlak van waterverbruik per procesonderdeel en mogelijke optimalisaties om waterverbruik verder te reduceren.

 

Innovatie in inhoudsstoffen: Circulaire Economie in Actie
Een ander aspect van deze samenwerking is de verkenning van mogelijkheden om waardevolle inhoudsstoffen uit het proceswater te winnen. Deze kunnen dienen als grondstof voor diverse toepassingen, zoals diervoeder of grondstof voor nieuw te ontwikkelen voedingsproducten die daarmee ook voedselverspilling reduceren. Door middel van continue monitoring van inhoudsstoffen ontstaat er een beter inzicht in de concentratie van inhoudsstoffen en kansen om water veilig te hergebruiken. Uiteindelijk doel hierin is een gezamenlijk project te ontwikkelen waarin technologieën getest kunnen worden die een bijdrage leveren voor reductie van drinkwatergebruik en winning van inhoudsstoffen mogelijk maken.  De planning is om dit in de tweede helft van 2024 te realiseren. Op deze manier wordt bijgedragen aan de totstandkoming van een circulaire economie en wordt gewerkt aan een toekomst waarin duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan.

 

AgriFoodInnovation ondersteunt de ontwikkeling van de businesscase met het beschikbaar stellen van business development, kennis en netwerk. AgriFood Capital, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), REWIN West-Brabant en Brainport Development zijn partners van AFI. De businesscase wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant en provincie Noord-Brabant.

 

Interesse om deel te nemen aan dit project neem dan contact op met Toine Hultermans.

 

Dit artikel verscheen in de nieuwsbrief van AgriFoodInnovation van juli 2024. Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Meld je dan hier aan en mis niets.

Laatste updates

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.