Regio Deal Noordoost Brabant

Klimaatverandering, de overstap naar groene energie, digitalisering en veranderingen in de samenleving leiden tot een opeenstapeling van transities. Deze transities hebben een grote impact op de bedrijvigheid, de werkgelegenheid die daarmee samenhangt en op de leefbaarheid in steden, dorpen en buitengebied. In de Regio Deal werken we samen aan de toekomst.

Om het gemoedelijke wonen, leven en werken ‘in ons Brabantse land’ in balans te houden is er werk aan de winkel. In de Regio Deal Noordoost Brabant werken regio, provincie en rijk samen met bedrijven en kennisinstellingen aan de leefbaarheid en brede welvaart in Noordoost-Brabant.

In Regio Deal Noordoost Brabant werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan brede welvaart in de regio. Dankzij de Regio Deal krijgen ondernemers extra ondersteuning om te innoveren, nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en voor de opleiding van personeel. Verschillende projecten bieden daarvoor onder andere vouchers aan, coaching, masterclasses of praktijk- en experimenteerruimte om innovaties te testen.

AgriFoodInnovation is aangemerkt als een van de sleutelprojecten binnen de Regio Deal Noordoost Brabant. Dit houdt in dat we voor een aantal business cases en de integrale werkwijze van AgriFoodInnovation worden gesteund door de regio, provincie en het Rijk. Door samen te werken bouwen we aan een vitale regio waar (jonge) mensen en ondernemers graag naartoe komen en blijven. En waar voedsel maken, onze economische kracht, opnieuw een gewaardeerd onderdeel is van wonen, leven en werken. Een regio om trots op te zijn!

De partners van Regio Deal Noordoost Brabant zijn RNOB, AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt, provincie Noord-Brabant en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees meer op deze website of download het boekje Regio Deal Noordoost Brabant.

Laatste updates

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.