Terugblik Precision Days bij Boerderij van de Toekomst

Bij de Boerderij van de Toekomst in Reusel vonden op 25 en 26 augustus de Precision Days plaats. Ruim 800 bezoekers lieten zich informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw. Zo’n 50 toeleveranciers presenteerden zich aan telers, professionals, studenten en anderen. Te zien en te horen waren onder meer Jacob van den Borne en Arend Koekkoek, de leadpartners van AgriFoodInnovation’s businesscases binnen de Digitale gewasketen.

De aftermovie:

Precisielandbouw belooft al jaren een belangrijke oplossing te zijn voor toekomstbestendige landbouw. Op 25 en 26 augustus toonden diverse innovatieve bedrijven aan dat deze technieken inmiddels marktrijp zijn en klaar zijn om de transitie te maken.

Een toonaangevend voorbeeld is Pixel Farming Robotics. Zij presenteerden hun Robot One; een geavanceerde landbouwrobot die telers helpt bij het verbeteren van de bodemgezondheid en daarmee met de overgang naar regeneratieve landbouw en het komen tot veerkrachtigere gewassen. Pixel

VDBorne Campus als versneller van precisielandbouw
Ook vers van de pers is ‘VDBorne Campus’, een initiatief van akkerbouwer Jacob van den Borne in Reusel. Hij heeft een rijke historie in het testen, valideren en omarmen van de nieuwste precisielandbouwtechnieken. Technieken die essentieel zijn om te komen tot toekomstbestendige landbouw in Nederland. Veel van die technieken zijn echter nog kostbaar en te complex voor de gemiddelde teler.

VDBorne Campus heeft als doel precisielandbouw laagdrempelig toegankelijk te maken voor telers en andere belanghebbenden. Door middel van werk-, test- en ontwikkelfaciliteiten biedt de de campus technische toeleveranciers een praktijkomgeving. Gestart vanuit Making Sense in 2012, doorgepakt in 2017 via het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw en nu de volgende groeifase met VDBorne Campus. Met evenementen, kennisuitwisseling en netwerkontwikkeling biedt de nieuwe campus telers een laagdrempelige omgeving om de nieuwste precisielandbouwtechnieken te ervaren, te testen en aan te leren. Met universiteiten en onderzoeksinstituten zijn ze sowieso de komende zeven jaar ‘precisie validatie en test centrum’. Daarmee draagt VDBorne Campus bij aan het verduurzamen van de landbouw in Nederland en Europa.

Ambitie Provincie
De Precision Days bij de Boerderij van de Toekomst dragen bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 economisch toonaangevend is. De Precision Days passen in de ambitie om koploper te zijn op het gebied van innovatie, digitalisering, het sluiten van kringlopen en slimme verdienmodellen in agrifood. Dat doen we samen met andere overheden, het bedrijfsleven, startups, onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zo is Brabant dé groene proeftuin van de toekomst, waar alle partners samenwerken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor de voedselvoorziening van morgen, waarin een goede balans tussen landbouw- en voedselproductie en de omgeving centraal staat.

 

Dit artikel verscheen in september 2023 op Landbouw en Voedsel Brabant. In de nieuwsbrief van mei 2023 publiceerden we ons eigen artikel over de Van den Borne Campus. En in de nieuwsbrief van september 2023 verschijnt een artikel over wat dit slimmer telen dashboard betekent voor een aantal gebruikers; boeren en telers die het dashboard gebruiken om hun percelen zo optimaal mogelijk te benutten.

Jacob van den Borne / Praktijkcentrum voor precisielandbouw is de leadpartner van de businesscase Slimmer Telen, wat valt onder AgriFoodInnovations’ moonshot Digitale gewasketen. In mei 2023 verscheen dit artikel over de Van den Borne Campus in de nieuwsbrief van AgriFoodInnovation. In juli publiceerden we dit artikel waarin je leest wat het slimmer telen dashboard betekent voor melkveehouder Mijs. Hij gebruikt het dashboard om zijn perceel zo optimaal mogelijk te benutten.

PixelFarming Robotics valt eveneens onder AgriFoodInnovations’ moonshot Digitale gewasketen, dit is de leadpartner van de businesscase Autonome Akker. Lees hier het interview van AFI met eigenaar Arend Koekkoek uit 2020 en het verslag van de AgriFoodInnovation Meet-Up uit september 2022 waar hij een van de sprekers was en hier het in juni 2023 verschenen artikel in Brabants Dagblad over dit innovatieve bedrijf.

Het doel van de ‘moonshots’: grensverleggende innovaties in de sector versnellen in transitie naar een duurzaam voedselsysteem.

 

Dit artikel verscheen in de nieuwsbrief van AgriFoodInnovation van september 2023. Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Meld je dan hier aan en mis niets.

AgriFoodInnovation wordt als erkend Regio Deal project ondersteund door Regio Deal Noordoost Brabant.

 

Laatste updates

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.