Topsport op de Van den Borne Campus

In maart mochten we een middagje meekijken op het bedrijf van Jacob van den Borne. Een middag vol passie en kennisoverdracht. Want wat er daar allemaal gebeurt en gehuisvest is, het is te veel om op te noemen: het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, de Precision Academy, de VDBorne Campus, meer dan tien fieldlabs met drones, sensoren, machinedata, proeven met robotisering, de inzet van een interactief dataplatform en zo kunnen we nog wel even doorgaan.  Ondertussen wordt er ook nog ‘gewoon’ landbouw bedreven en keihard gewerkt op het land.

Oorsprong
Jacob van den Borne is na de overname van het Van den Borne Aardappelen bedrijf in 2009 gestart met precisielandbouw toepassen om effectiever te telen, zowel economisch als ecologisch. Samen met o.a. WUR en het programma PPL is hij gestart met datagedreven experimenten op zijn thuiskavel. Door verschillen te zien in opbrengsten bij verschillende teeltmaatregelen werd Jacob steeds nieuwsgieriger aan welke ‘knoppen’ hij nog meer zou kunnen draaien. Inmiddels is zijn visie en aanpak uitgegroeid tot een precisielandbouwcyclus van 16 data-en techniekgedreven fasen het hele jaar door. Uit de hele wereld komt men inmiddels naar Reusel om hier meer over te leren, de cyclus te doorgronden en het effect in de praktijk op teelt en omgeving te begrijpen.

 

Praktijkcentrum en de Proeftuin voor Precisielandbouw
Precisielandbouw is continu in ontwikkeling, de belangstelling voor het gebruik van precisielandbouw neemt steeds verder toe. Maar wat is het nu eigenlijk precies?

Eigenaar en gastheer Jacob van den Borne vertelt “De definitie van precisielandbouw is simpel: de juiste teeltmaatregel, op de juiste plek, op het juiste moment toepassen.” Precisielandbouw streeft ernaar om met minder gebruik van water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en resources meer output (kwalitatief en kwantitatief) te behalen en het teeltrendement en het uiteindelijke saldo van de teelt, zo hoog mogelijk te krijgen.

Het Praktijkcentrum en de Proeftuin voor Precisielandbouw werken aan een versnelde en bredere adoptie en toepassing van precisielandbouw in Nederland. Om dit voor elkaar te krijgen richt men zich in Reusel specifiek op

  • Toegankelijk maken van data en meetgegevens voor (collectief) gebruik door agrarische bedrijven, toeleveranciers, verwerkende industrie en kennisinstellingen
  • Gezamenlijke toepassingen in technologie, gebruiksvriendelijke interfaces en analysemethoden ontwikkelen
  • Bieden van demo- en testfaciliteiten voor fabrikanten en afnemers
  • Faciliteren van pilots binnen het Praktijkcentrum en op locatie
  • Verdere kennisopbouw door toegepast onderzoek met onderzoekspartners

Dashboarding
Jacob van den Borne heeft een expert dashboard ontwikkeld. Hierin zijn tot wel 100 datapunten per plant in een teeltjaar opgenomen. Het is op dit moment alleen nog voor ‘gevorderde’ boeren die veel metingen doen maar is natuurlijk de basis voor toekomstige AI. Het dashboard m.b.t. slimmer telen heeft inmiddels meer dan 160 telers en grondeigenaren die vanuit verzamelde open en machinedata hun perceelresultaten terug kunnen vinden. Doordat door de jaren heen steeds meer percelen in hetzelfde gebied opgeslagen zullen worden, kunnen verschillen in resultaten steeds beter getoond worden. Het komt regelmatig voor dat percelen vlakbij elkaar totaal andere opbrengsten hebben. Dit wordt nu al getoond aan boeren en is direct het begin van een gesprek over het waarom van die verschillen. Jacob houdt van het vergelijken van percelen en zones; ‘Je wilt leren hoe en waar het beter kan, zowel economisch als ecologisch’.

Jacob van den Borne / Praktijkcentrum voor precisielandbouw is de leadpartner van de businesscase Slimmer Telen, wat valt onder AgriFoodInnovations’ moonshot Digitale gewasketen.

Dit artikel is in mei 2023 verschenen in de nieuwsbrief van AgriFoodInnovation. In juli publiceerden we dit artikel waarin je leest wat dit slimmer telen dashboard betekent voor melkveehouder Mijs. Hij gebruikt het dashboard om zijn perceel zo optimaal mogelijk te benutten.

Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Meld je dan hier aan en mis niets.

AgriFoodInnovation wordt als erkend Regio Deal project ondersteund door Regio Deal Noordoost Brabant.

Laatste updates

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.