Samenwerken aan de toekomst van de Zand-Oostelijke Zandgronden

Zuid-Oost Nederland staat voor een enorme uitdaging waar het de volle grond betreft. Vanuit ecologisch en economisch perspectief en ook door het ontwerpproces wat in samenhang met alle betrokken partijen, passend in het gebiedsbouwplan, vorm moet krijgen. Op 18 mei maakten de Boerderij van de Toekomst, het Klimaat van de Toekomst en het Gebied van de Toekomst kennis met elkaar bij Praktijkcentrum voor Precisielandbouw en Van den Borne Aardappelen in Reusel. Om samen (verder) te werken aan de toekomst van de Zand-Oostelijke Zandgronden in Nederland.

Jacob van den Borne heeft in navolging van de Boerderij van de Toekomst in Lelystad, de Brabantse Boerderij van de Toekomst opgericht. Een plan in het kader van het project Slimmer Telen (onderdeel van de Regiodeal Noord-Oost Brabant en ondersteund door AgriFoodInnovation als onderdeel van de Moonshot Digitale Gewasketen) om in samenwerking en overleg met boeren in Brabant en Limburg, waterschappen en overheden te komen tot een ecologisch en economisch toekomstbestendig gebiedsbouwplan. En om deze in en om Reusel als eerste te realiseren.

Paul van Zoggel, projectcoördinator Praktijkcentrum voor Precisielandbouw licht toe wat de Boerderij van de Toekomst beoogt: “Nadat in Lelystad een Boerderij van de Toekomst op kleigrond is gestart, wilden we naar dat voorbeeld ook een proeftuin voor de zandgronden van Brabant en Limburg. In september vorig jaar zijn we hiermee van start gegaan en vandaag hebben we door een kennismaking en inspiratiemiddag op inhoud een dialoog geïnitieerd. Tussen zeer diverse partijen werkzaam als ondernemer, bij de overheid, in het onderwijs en ook onderzoekers, natuurbeheerders, belangenbehartigers en waterschappen.”

Er spelen uiteenlopende maatschappelijke opgaven en grond is schaars. Een gezamenlijke gebiedsaanpak is dan ook nodig. Er worden door verschillende partijen verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt. Dat is een goede ontwikkeling, maar samenhang blijkt op punten nog regelmatig te ontbreken.  Juist daarom dit initiatief. Als aanzet om te komen tot meer kennisdeling en samenhang. Met name kennisdeling is in de afgelopen Corona-periode achtergebleven, zo deelden een aantal aanwezigen. Gelukkig bleek tijdens de bijeenkomst in Reusel dat veel initiatieven als puzzelstukken in elkaar passen. Paul van Zoggel: “We helpen elkaar nu als betrokken individuen en als organisaties om effectiever aan gebiedsinnovaties te (gaan) werken. Wij gaan de komende maanden verder met ‘samen verkennen’ en pakken door. In de Vredepeel zal binnenkort eenzelfde dag worden georganiseerd, om iedereen kennis met de Boerderij van de Toekomst ZOZ te laten maken. Zo werken we samen aan de toekomst van de Zuid-Oostelijke Zandgronden in Nederland.”

 

Boerderij van de Toekomst Zuid Oostelijke Zandgronden (BVT-ZOZ) is mede mogelijk gemaakt door AgriFoodInnovation, Regiodeal NOB en de IBP regeling. Ontwerpproces Boerderij van de Toekomst door een samenwerking met de gemeente Reusel de Mierden.

 

 

Dit artikel verscheen in de nieuwsbrief van juni 2022 van AgriFoodInnovation. Eerder verscheen over de Boerderij van de Toekomst al dit artikel op onze site. Vergeet niet om je ook meteen aan te melden voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Laatste updates

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.