Brabantse Boerderij van de Toekomst

De ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw gaan rap. Regelgeving en met name de ónmogelijkheid om te experimenteren buiten deze regels om, houden ontwikkelingen echter tegen. Daarom heeft Van den Borne in navolging van de Boerderij van de Toekomst in Lelystad, de Brabantse Boerderij van de Toekomst opgericht.

In september brachten we verslag uit van de Precisielandbouwdagen bij aardappelbedrijf Van den Borne/ Praktijkcentrum voor Precisielandbouw en partners. Twee dagen lang werden de laatste ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw uitgewisseld. Deze ontwikkelingen gaan rap, maar regelgeving en met name de onmogelijkheid om te experimenteren buiten deze regels om, houden ontwikkelingen tegen. Daarom heeft Van den Borne in navolging van de Boerderij van de Toekomst in Lelystad, de Brabantse Boerderij van de Toekomst opgericht.

Een plan in het kader van het project Slimmer Telen (onderdeel van de Regiodeal Noord-Oost Brabant en ondersteund door AgriFoodInnovation als onderdeel van de Moonshot Digitale Gewasketen) om in samenwerking en overleg met boeren in Brabant en Limburg, waterschappen en overheden te komen tot een ecologisch en economisch toekomstbestendig gebiedsbouwplan. En deze in en om Reusel als eerste te realiseren.

Regio organisaties en studieclubs kijken mee en geven input om in eigen context verantwoord op de toekomst te oriënteren. Er is voor gekozen om aan een kloppend ‘2030 ideaal’ te werken met alle gebied stakeholders. Nieuwe ecologische inzichten en technische mogelijkheden geven ruimte in ondernemerschap met biodiversiteit. Ook voor de grotere telers en veehouders.

De Brabantse Boerderij van de Toekomst wordt een voorbeeldbedrijf waar de toekomstige generatie telers via onderwijspartners letterlijk in aanraking komt met het moderne akkerbouwbedrijf. Vanuit het ecologisch, economisch én maatschappelijk 2030 ideaal wordt ook naar mogelijke modernisering gebiedsgerichte regelgeving gekeken.

Paul van Zoggel, projectcoördinator Praktijkcentrum voor Precisielandbouw licht toe wat de Boerderij van de Toekomst beoogt: “Nadat in Lelystad een Boerderij van de Toekomst op kleigrond is gestart, wilden we naar dat voorbeeld ook een proeftuin voor de zandgronden van Brabant en Limburg. In september vorig jaar zijn we hiermee van start gegaan.”

In een Boerderij van de Toekomst werken boeren samen met beleidsmakers, kennisinstellingen, agrofood ketenpartijen en het hightech bedrijfsleven. Er worden nieuwe teeltsystemen, methoden en technologie getest en gedemonstreerd, zodat deze sneller en beter beschikbaar komen voor de praktijk. “Successen binnen de experimenteerruimte die je nu krijgt, moeten beleid worden voor de toekomst. De visie ‘Boerderij van de Toekomst Zuid-Oostelijke Zandgronden’ is onder begeleiding van WUR Open Teelten en Proefboerderij Vredepeel opgesteld. Jacob van den Borne en Marc Kroonen zijn de eerste boeren die hiermee in de praktijk aan de slag gaan, andere boeren zullen volgen.

Vraagstukken liggen vooral op het gebied van water en bodem, herstel van natuurwaarden en biodiversiteit in de landbouw, maximaal gebruik van reststromen en hoe we moeten omgaan met een teveel en met een tekort aan water.”

“De experimenteerruimte die je nu krijgt, moet beleid worden voor de toekomst.”

Van Zoggel: “Het doel van de Boerderij van de Toekomst in Brabant is voornamelijk onderwijs. We willen de jonge generatie boeren in aanraking laten komen met de toekomst van de landbouw. Om zo de landbouw van de toekomst niet alleen vorm, maar ook een káns te geven. We dagen geïnteresseerden uit om met ideeën en ook technische antwoorden te komen op vragen vanuit de sector. Doordat we als Boerderij van de Toekomst als proeftuin veel experimenteren gaan we zien wat er mogelijk is en wat er wenselijk is. Het wordt een gebiedsgerichte aanpak, waarvan iedereen profijt gaat hebben en waar iedereen aan mee mag werken.” Jacob van den Borne: “Uiteraard kijken we steeds naar potentie en kansen in het beleidskader 2030 van de Provincie Noord Brabant.”

Precisie Academie

Naast fysiek de Brabantse Boerderij van de Toekomst ervaren, moet er de komende jaren ook gewerkt worden aan de kennis en kunde in relatie tot data en techniek die onderdeel is van iedere boerderij in 2040. Onderdeel van het AgriFoodInnovation Slimmer Telen project is de oprichting van de Precisie Academie.

Jacob van den Borne: “Boeren in Brabant zijn al aan de slag met data, er voordeel uit halen voor de onderneming en omgeving staat nog in de kinderschoenen. Samen met onderwijsinstellingen werken we aan programma’s om steeds meer met data en techniek te doen. Zodra boeren zien wat met data kan, organiseren we webinars en praktijkdagen om werk te maken van uitdagingen en kansen.” Vanaf januari 2022 kan iedereen zich inschrijven en volgt er een webinar en praktijkdag met de deelnemers.

 

Dat uitgerekend Jacob van den Borne degene is waar deze Brabantse Boerderij van de Toekomst en Precisie Academie ontwikkeld mag gaan worden is niet vreemd, hij houdt zich al meer dan 10 jaar bezig met precisielandbouw. AgriFoodInnovation brengt binnenkort een bedrijfsbezoek aan Van den Borne waarna wij jullie uiteraard graag van meer informatie voorzien.

Laatste updates

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.