Regio Deal een feit

AgriFoodInnovation is een van de sleutelprojecten binnen de Regio Deal Noordoost Brabant.

AgriFoodInnovation een van de sleutelprojecten van Regio Deal Noordoost Brabant

Goed nieuws! De komende jaren investeren Rijk, provincie, regio en bedrijfsleven samen meer dan 40 miljoen euro extra in Noordoost-Brabant. AgriFoodInnovation is aangemerkt als een van de sleutelprojecten binnen de Regio Deal Noordoost Brabant. Dit houdt in dat we voor vier business cases en de integrale werkwijze van AgriFoodInnovation worden gesteund door de regio, provincie en het Rijk. 

Vier business cases + integrale aanpak

In de Regio Deal zijn vier business cases die bijdragen aan de ambitie en doelstellingen van AgriFoodInnovation erkend, evenals onze integrale aanpak om via systeemsprongen de AgriFood-keten te transformeren, het ecosysteem toekomstbestendig te maken en de regio Noordoost-Brabant duurzaam te versterken. 

Digitale gewasketen

Door een andere configuratie van de gewasketen worden boeren/telers, technologieleveranciers, verwerkers en consumenten met elkaar verbonden om duurzame productie en een beter verdienmodel voor boeren/telers haalbaar te maken. Door de inzet van data, kunstmatige intelligentie en robotisering maakt de landbouw een transitie naar duurzame productie. Binnen Digitale gewasketen zijn twee projecten gehonoreerd:

 • Project Autonome Akker
  Gewas- en expertteams gaan met inzet van robots in het veld een ander wijze van telen mogelijk maken die toekomstbestendig is. Het doel is om robots te ontwikkelen, demonstreren en marktrijp te maken, bijvoorbeeld in de toepassing strokenteelt.
 • Project Slimmer Telen
  Boeren worden praktijkgericht begeleid en getraind om slimmer te telen met behulp van digitalisering, big data, kunstmatige intelligentie en robotisering. De input voor dit slimmer telen komt van sensoren, van sapstroommeter tot satelliet.

Slimme varkensketen
Hier wordt gewerkt aan het realiseren van een doorbraak in de keten van productie, verwerking en afzet van varkensvlees door vraaggestuurde ketens die starten me de behoeften van de consument. Binnen Slimme Varkensketen zijn twee projecten gehonoreerd:

 • Project Sturen en sorteren op kwaliteit
  Hierin wordt een uitbetalingsysteem geïmplementeerd dat stuurt op vetkwaliteit dat via een beter verdienmodel voor boeren bijdraagt aan een duurzame basis voor welvaart in de regio.
 • Project Verbeteren van het niveau van diergezondheid
  Transparantie en inzicht in diergezondheid- en welzijn op basis van real time klimaatmetingen in stallen en technische meetmethoden aan de slachtlijn verbetert de bedrijfsvoering voor de boeren, draagt bij aan dierenwelzijn en geeft een betere verbinding met de burgers.

Regio Deal Noordoost Brabant

In de Regio Deal Noordoost Brabant werken regio, provincie en rijk samen met bedrijven en kennisinstellingen aan de leefbaarheid en brede welvaart in Noordoost-Brabant. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten, waterschappen in Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant leggen zelf zo’n 18 miljoen euro in. Samen met de bijdrage van bedrijfsleven wordt er daarmee de komende jaren ruim 40 miljoen euro extra in de toekomst van de regio geïnvesteerd. AgriFood Capital is één van de partners van de Regio Deal Noordoost Brabant. 

Elies Lemkes, Gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur, Provincie Noord-Brabant zegt hierover: “In Noordoost-Brabant zijn landbouw en voedselproductie van oudsher de motor van de regionale economie. De manier waarop we voedsel produceren, distribueren en consumeren staat vandaag voor grote transities. Mijn sterke overtuiging is dat Noordoost-Brabant door de Regio Deal deze transities ook nu weer om weet te zetten in kansen; voor zowel de landbouw als de natuur. Een vitale regio waar de voedselsector, onze economische kracht, opnieuw een gewaardeerd onderdeel is van wonen, leven en werken.”

Lees hier meer over de volledige Regio Deal in dit informatieve boekje of op de website van Regio Noordoost Brabant.

Laatste updates

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.