Digitale gewasketen

Gebruik van data voor nauwkeurige behandeling van gewas.

Een van de moonshots van AgriFoodInnovation is de Digitale gewasketen. Door een andere configuratie van de gewasketen worden boeren/telers, technologieleveranciers, verwerkers en consumenten met elkaar verbonden om duurzame productie en een beter verdienmodel voor boeren/telers haalbaar te maken.

Door de inzet van ICT (data, kunstmatige intelligentie, robotisering) wordt gekoerst op het realiseren van de landbouwtransitie naar duurzame productie. Hierbij staat de bodem, en de rol van de bodem voor verbetering van milieu-, klimaat-, voedselveiligheid- en energiedoelstellingen, centraal. Een voorbeeld hiervan is precision farming voor duurzame en efficiënte productie.

Middels de Digitale Gewasketen willen we een versnelling realiseren in de Eco-Tech landbouw en daarmee aan verduurzaming van de productieketen, waarbij de landbouwpraktijk transformeert naar een economisch gezonde productiesector waar het natuurlijk kapitiaal geborgd blijft. Vanuit een vraag gestuurde keten.

Binnen de moonshot Digitale gewasketen werkt AgriFoodInnovation op dit moment aan twee businesscases:

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.