Digitale gewasketen

Binnen de moonshot Digitale gewasketen werkt AgriFoodInnovation op dit moment aan twee businesscases: Autonome akker & Slimmer telen.
Door een andere configuratie van de gewasketen worden boeren/telers, technologieleveranciers, verwerkers en consumenten met elkaar verbonden om duurzame productie en een beter verdienmodel voor boeren/telers haalbaar te maken.

Door een andere configuratie van de gewasketen worden boeren/telers, technologieleveranciers, verwerkers en consumenten met elkaar verbonden om duurzame productie en een beter verdienmodel voor boeren/telers haalbaar te maken.

Door de inzet van ICT (data, kunstmatige intelligentie, robotisering) wordt gekoerst op het realiseren van de landbouwtransitie naar duurzame productie. Hierbij staat de bodem, en de rol van de bodem voor verbetering van milieu-, klimaat-, voedselveiligheid- en energiedoelstellingen, centraal. Een voorbeeld hiervan is precision farming voor duurzame en efficiënte productie.

Middels de Digitale Gewasketen willen we een versnelling realiseren in de Eco-Tech landbouw en daarmee aan verduurzaming van de productieketen, waarbij de landbouwpraktijk transformeert naar een economisch gezonde productiesector waar het natuurlijk kapitiaal geborgd blijft. Vanuit een vraag gestuurde keten.

 

We gaan graag in gesprek om te verkennen of innovaties binnen (maar soms ook buiten) deze moonshot voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen. Neem gerust contact met ons op.

Binnen de moonshot Digitale gewasketen werkt AgriFoodInnovation op dit moment aan twee businesscases:

De businesscases worden mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant en provincie Noord-Brabant.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.