Business cases Slimme Varkensketen

In AgriFoodInnovation zijn moonshots geïdentificeerd; concrete, vaak disruptieve innovaties die sprongen in de agrifoodketen mogelijk maken. Voor drie van deze moonshots, waarvoor draagvlak in de markt aanwezig, is worden nu als eerste concrete business cases ontwikkeld. Voor de Slimme Varkensketen zijn dit Sturen op kwaliteit en Sturen op diergezondheid.
Article image
  • Sturen op kwaliteit
    De implementatie van een uitbetalingssysteem in de praktijk (en daarmee een beter verdienmodel voor o.a. boeren) dat stuurt op vetkwaliteit. Een beter verdienmodel voor boeren biedt toekomstperspectief en draagt bij aan een duurzame basis voor de brede welvaart in de regio.
  • Sturen op diergezondheid
    De Slimme Varkensketen richt zich op het verhogen van de gezondheid en het welzijn van de dieren door het combineren van verschillende databronnen. In dit project waarbij Vion de leadpartner en wat mede mogelijk gemaakt wordt door Regio Deal Noordoost Brabant, wordt aangesloten op de uitgangspunten van de ‘Slimme Stal’. Hiermee wordt o.a. het klimaat in de stal nauwkeurig in kaart gebracht via sensoren in de stal. Via de verkregen data wordt gestuurd op verbeterde leefomstandigheden, groei en gezondheid van het individuele varken. Door data tussen ketelschakels uit te wisselen zorgen we tevens voor meer handelingsperspectief en transparantie en kan meer vraag gestuurd worden gewerkt door alle ketenpartijen.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.