Business cases Slimme Varkensketen

In de zomer van 2021 werden twee samenwerkingsovereenkomsten getekend in het kader van de Slimme Varkensketen: Sturen op diergezondheid en Sturen op kwaliteit. Door de start van de samenwerking tussen enerzijds Hendrix Genetics en Vion Food Group en anderzijds Fransen Gerrits, Vion Food Group en Topigs Norsvin (beiden met ondersteuning van Connecting Agri & Food) wordt een grote stap voorwaarts gezet richting een slimme varkensketen. Een keten waarin slim wordt omgegaan met data en die stuurt op de gezondheid en groei van het individuele dier.
Article image
  • Sturen op kwaliteit
    De implementatie van een uitbetalingssysteem in de praktijk (en daarmee een beter verdienmodel voor o.a. boeren) dat stuurt op vetkwaliteit. Een beter verdienmodel voor boeren biedt toekomstperspectief en draagt bij aan een duurzame basis voor de brede welvaart in de regio.

 

  • Sturen op diergezondheid
    De Slimme Varkensketen richt zich op het verhogen van de gezondheid en het welzijn van de dieren door het combineren van verschillende databronnen. In dit project waarbij Vion de leadpartner is en wat mede mogelijk gemaakt wordt door Regio Deal Noordoost Brabant, wordt aangesloten op de uitgangspunten van de ‘Slimme Stal’. Hiermee wordt o.a. het klimaat in de stal nauwkeurig in kaart gebracht via sensoren in de stal. Via de verkregen data wordt gestuurd op verbeterde leefomstandigheden, groei en gezondheid van het individuele varken. Door data tussen ketelschakels uit te wisselen zorgen we tevens voor meer handelingsperspectief en transparantie en kan meer vraag gestuurd worden gewerkt door alle ketenpartijen.

In november 2021 werden de eerste onderzoeken en resultaten besproken en gevierd, in juni 2022 de volgende stappen gepresenteerd, zoals het plaatsen van klimaatsensoren van Slimme Stal bij de ongeveer 100 deelnemende varkenshouders. Ook berichtten wij in november 2022 over de vervolgsessie waarbij de data scientists verder de dataset ingedoken zijn.
De volgende stap is het koppelen van gezondheidsdata van de dieren afkomstig uit het slachtproces aan de data die worden verzameld via de klimaatsensoren. Lees hier een op VION gepubliceerd bericht over het bezoek van een klimaatadviseur aan een van de deelnemende stallen en hier een voorbeeld van slim sturen op gezondheid in de stal op de site van Connecting Agri and Food. Dit is een mooi praktijkvoorbeeld van de interpretatie en monitoring van klimaatsensoren uit februari 2023.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.