Succesvolle samenwerking Slimme Varkensketen

Deze maand werden de onderzoeken en resultaten besproken én gevierd van twee pilotprojecten binnen de Slimme Varkensketen: ‘Verbeteren van het niveau van diergezondheid’ en ‘Sturen op kwaliteit’.

Het voedselsysteem van de toekomst is slim, waardevol, circulair en verbonden. Nederland is een belangrijke speler op het gebied van voedselvoorziening in de wereld en loopt voorop in de innovatie op dit gebied. Vooral in Brabant worden grote sprongen gemaakt in het kader van de Slimme Varkensketen: een van de speerpunten van AgriFoodInnovation, ondersteund door Regio Deal Noordoost Brabant.

Met de start van twee samenwerkingen tussen enerzijds Hendrix Genetics en Vion Food Group en anderzijds Fransen Gerrits, Vion Food Group en Topigs Norsvin (beiden met ondersteuning van Connecting Agri & Food) werd deze zomer een grote stap voorwaarts gezet richting een slimme varkensketen. Een keten waarin slim wordt omgegaan met data waarbij gestuurd wordt op de gezondheid en groei van het individuele dier. Deze maand werden de onderzoeken en resultaten besproken én gevierd van deze twee pilotprojecten ‘Verbeteren van het niveau van diergezondheid’ en ‘Sturen op kwaliteit’.

De 30 aanwezige kennispartners binnen de agro- en hightechsector werden in het Brabantse Vught welkom geheten door Roel Schutten, directeur van Agrifood Capital. Ronald Klont, hoofd Research en Development bij Vion Food Group, trapte de middag af met een presentatie over de doelen en bevindingen van het onderzoek naar de verbetering van de vetkwaliteit van varkens. In een vraaggestuurde markt zoekt Vion Food Group, samen met het projectteam ‘sturen op kwaliteit’, naar een manier om de vetkwaliteit van varkensvlees te sturen: “Voor de Nederlandse markt gelden heel andere eisen dan voor bijvoorbeeld de Spaanse markt. Wij onderzoeken onder andere hoe je naast voeding en genetica kunt sturen op verschillen in vetkwaliteit waarbij spekdikte, kleur en hardheid een grote rol spelen.”

Angela van der Sanden van Connecting Agri & Food toonde de resultaten van onderzoek naar manieren om door middel van real-time metingen te sturen op gezondheid in de stal waaraan het projectteam ‘verbeteren van het niveau van diergezondheid’ werkt. Door data van verschillende ketenschakels aan elkaar te verbinden werden nieuwe gegevens achterhaald. Het verband tussen klimaatparameters in de stal en de navolgende slachtresultaten is in eerdere onderzoeken al aangetoond. In het onderzoek is het doel dat in de praktijk kan worden gestuurd op specifieke gezondheidsindicatoren van het varken. Een mogelijke vervolgstap in dit onderzoek is het inzetten van cameratechnologie in de stal. Waarover Johannes Schmidt van VetVise – speciaal overgekomen uit Hannover – uitgebreid vertelde.

Naast deze twee projecten zijn drie nieuwe projecten in voorbereiding. Gé Backus, directeur Connecting Agri & Food over wat we kunnen verwachten van deze projecten waaronder ‘Robotisering aan de slachtlijn’: “Nederland vergrijst. Er zal in de toekomst dan ook een probleem ontstaan in de arbeidsvoorziening rondom de slachtlijn. Daarom zijn we nu alvast aan het kijken hoe we dit kunnen automatiseren.”

De middag werd afgesloten door Elies Lemkes (Brabants gedeputeerde voor Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart): “De resultaten en plannen die vandaag besproken zijn geven veel hoop voor de toekomst. Data en hightech maken enorm veel mogelijk en zijn een speerpunt voor de provinciale agrofood agenda. Laten we niet alleen doorgaan waarmee we gestart zijn maar ook met elkaar afspreken dat we onze kennis beter over de bühne gaan brengen. Het is echt niet niks wat er in korte tijd al bereikt is en ik zou die kennis graag delen.” Gé Backus beaamt dit: “Een goede samenwerking tot stand brengen met zoveel betrokkenen heeft tijd gekost, maar we hebben het voor elkaar gekregen. Nu breekt inderdaad de tijd aan dat we onze kennis gaan delen en meer naar buiten zullen treden.”

 

Over AgriFoodInnovation
Op initiatief van TU/e, WUR, HAS en ZLTO in samenwerking met bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en de provincie Noord-Brabant is AgriFoodInnovation ontwikkeld: een netwerkorganisatie waarin bedrijven en kennisinstellingen in en rondom Brabant samen met overheden werken aan grensverleggende innovaties in de agrifoodketen. Met name door het inzetten van hightech en data. AgriFood Capital BV is verantwoordelijk voor de projectleiding. Binnen AgriFoodInnovation werken we aan drie moonshots: Slimme Varkensketen, Digitale Gewasketen en Verwaarding van Plantaardige stromen. AgriFoodInnovation wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant.

 

Meer weten?
Volg AgriFoodInnovation via onderstaande social media kanalen en schrijf u in voor onze nieuwsbrief voor updates rondom de Slimme Varkensketen. We houden jullie op de hoogte van concrete ontwikkelingen en resultaten. U kunt ook mailen naar communicatie@agrifoodinnovation.nl of naar a.vandersanden@connectingagriandfood.nl.

Dit artikel verscheen in de nieuwsbrief van november van AgriFoodInnovation. Vergeet niet om u ook meteen aan te melden voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Laatste updates

World FIRA 2024

Tijdens FIRA 2024 kan men genieten van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van autonome machines voor veldgewassen, tuinbouw, wijnbouw en boomkwekerij. Tijdens FIRA worden landbouwmachines gedemonstreerd, conferenties gehouden en…

Lees verder

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.