Diergezondheid via stalklimaatdata optimaliseren; wie doet er mee?

Binnenkort start een pilotproject in het kader van de Slimme Varkensketen. Gezocht worden vijftig varkenshouders die de diergezondheid in de stal gedetailleerd in kaart willen brengen, monitoren en optimaliseren via sensoren. “Door deze gegevens te koppelen aan gezondheidsdata die aan de slachtlijn worden verzameld, krijgen we zicht op de verbeterpunten in de keten.”

Wat is de Slimme Varkensketen?

De Slimme Varkensketen richt zich op het verhogen van de gezondheid en het welzijn van de dieren door het combineren van verschillende databronnen. In het project wordt gebruik gemaakt van de Slimme Stal. Hiermee wordt het klimaat in de stal nauwkeurig in kaart gebracht via sensoren in de stal.

“Bij de Slimme Varkensketen draait het om het slim omgaan met de verzamelde data”, vertelt projectleider Angela van der Sanden van Connecting Agri & food. “We werken aan een keten waarin, via data, gestuurd wordt op verbeterde leefomstandigheden, groei en gezondheid van het individuele varken. Wanneer we data van dieren tussen ketenschakels uitwisselen leidt dit tot meer handelingsperspectief, transparantie en kan meer vraag gestuurd worden gewerkt door alle ketenpartijen. Dit geeft nieuwe kansen in het verdienmodel, ook dat van de varkenshouder.” De Slimme Varkensketen is een project dat ontstaan is binnen ons netwerk: AgriFoodInnovation.

Wat wil de Slimme Varkensketen doen?
Waar de Slimme Varkensketen met varkenshouders mee aan de slag wil, is de invloed van het stalklimaat op de diergezondheid verder uitdiepen. Diergezondheid is een van de onderdelen die bijdraagt aan het optimaliseren van de keten. Voor een betrouwbaar beeld zijn klimaatdata van zo’n vijftig varkensbedrijven nodig.

“Het plan is dat varkensdata worden gekoppeld aan gezondheidsdata die onder andere gedurende het slachtproces worden verzameld. Hiermee krijgt de Slimme Varkensketen informatie over wat de leefomstandigheden van het varken doen met de gezondheid en de prestaties van het dier. En dan begint de zoektocht naar verdere optimalisatieslagen. We willen uiteindelijk inzicht hebben in hoe te sturen in de relatie tussen klimaat en gezondheid.”

Het project Meten is Weten is al langer bezig. Wat gebeurt er extra?
“In het project Meten is Weten zijn al eerder de eerste stappen gezet. Hier zijn met name inzichten verkregen. Nu worden hierop vervolgstappen gezet. De data worden verbonden aan data uit andere ketenschakels. Dat is nieuw.”

In het project Slimme Varkensketen wordt onderzocht of met nieuwe technieken meer kennis en inzicht kan worden verkregen, maar ook vooral mogelijkheden om te sturen. De data uit de verschillende schakels brengt de Slimme Varkensketen samen. “Zo krijgen we meer inzicht in wat optimaal is voor het dier en uiteindelijk ook voor alle betrokken ketenschakels, waaronder de varkenshouders.”

Wat gaat de koppeling van data de varkenshouder opleveren?
“We komen steeds een stap verder met vernieuwde inzichten in wat de beste leefomstandigheden zijn voor het varken in de stal. Ook wordt zo inzichtelijk wat belangrijk is voor andere ketenschakels. Er komen praktische handvatten: die u als varkenshouder kunt toepassen in uw stal en bedrijfsvoering; welke data zijn nodig en hoe kunnen we dit overzichtelijk weergeven? Uiteindelijk moet u als varkenshouder hier makkelijk en efficiënt mee kunnen werken.”

Aanmelden Slimme Varkensketen
In dit project werken Vion Good Group, Good Farming Star, Hendrix Genetics en Connecting Agri & Food samen. Wilt u meer informatie over dit project van de Slimme Varkensketen of de voorwaarden voor deelnemen weten? Neem dan contact op met Angela van der Sanden van Connecting Agri & food via 06 53 38 53 23 of a.vandersanden@connectingagriandfood.nl.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant.

Bron: Vion Food Group.

 

 

Laatste updates

World FIRA 2024

Tijdens FIRA 2024 kan men genieten van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van autonome machines voor veldgewassen, tuinbouw, wijnbouw en boomkwekerij. Tijdens FIRA worden landbouwmachines gedemonstreerd, conferenties gehouden en…

Lees verder

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.