“De kern van innoveren is de verbinding zoeken”

Vanuit AgriFoodInnovation kijken we terug op een drukbezochte Meet-Up in Veghel op 30 juni waarbij het thema ‘Reststroomverwaarding en het tegengaan van voedselverspilling’ centraal stond. Een informatieve en informele middag, waarbij duidelijk ook voorzien werd in de behoefte ‘eindelijk weer eens écht samen te kunnen komen’. Een impressie.

Toine Hultermans (ToonDevelopment) trapte af en liet ons de kansen voor verwaarding van groene grondstoffen tot hoogwaardige voedingsproducten zien. Hij deed dit aan de hand van een model dat is gericht op een zo hoogwaardig mogelijke verwerking van rest- en verwerkingsstromen. Het voorkómen van voedselverspilling is natuurlijk het beste. Toine Timmermans (stichting Samen tegen Voedselverspilling) zette de route naar het voorkomen van jaarlijks 1 miljard kilo aan verspilling uiteen: “Dat is alleen mogelijk met een gezamenlijke, systemische aanpak: reststromen monitoren; krachten in de keten bundelen voor innovatie; de consument inspireren om verspillingsvrij te kopen, koken en te bewaren; en wet- en regelgeving veranderen zodat het loont om circulair te ondernemen.” Hij riep alle innovators met ditzelfde doel en concrete plannen op zich te melden om samen te werken.

Een inspirerend tafelgesprek volgde met diverse ondernemers en start-ups uit de agrifoodsector zoals Kelly Vermeer (LOOOP), René Clerc (OneThird), Charl Goossens (VARTA) en Nicole Timmerman (Bakker Barendrecht). Zij gaven concrete voorbeelden over de weg naar het verzilveren van kansen, het aanpakken van uitdagingen en het creëren van oplossingsrichtingen op het gebied van reststroomverwaarding en voedselverspilling.

Jonica de Bruijn (Programmamanager Agrofood/Biobased – REWIN West-Brabant) en Linda van Mierlo (Programmamanager Agrofood – Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) lichtten de beschikbare regelingen en ondersteuningsmaatregelen toe waarvan je als ondernemer gebruik kunt maken. En riepen op contact op te nemen en daadwerkelijk om hulp te vragen.

Ook Elies Lemkes-Straver (gedeputeerde voor Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede welvaart provincie Noord-Brabant) riep op contact te zoeken met elkaar en data en slimme technologieën te delen: “De kern van innoveren is de verbinding zoeken. Kijkend naar alle ecosystemen: het gaat altijd om verbindingen maken. Ontmoeten. In AgriFoodInnovation komen West, Oost en Midden nu eindelijk samen. Klop aan, dan word je geholpen met jouw innovatievraagstuk.”

Roel Schutten (directeur AgriFood Capital B.V.) vult aan: “Wij zijn trots op Brabant. Het maakt niet uit waar je aanklopt, je wordt altijd geholpen. Organiseer de partijen om je heen die relevant zijn voor jouw innovatie en wees niet bang om te delen. We zetten geen hek om de provincie. Een innovatief ecosysteem kent immers geen grenzen en in die zin wij daarom ook niet. Overal waar dat van waarde is voor ondernemers leggen wij verbindingen. Want innoveren doe je samen.”

Kees van Rooij (burgemeester gemeente Meierijstad): “‘Als gemeente verkennen we samen met bedrijven, kennisinstellingen en partners waar we stappen kunnen maken en hoe we een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame en toekomstbestendige agrifoodsector. Niet alleen voedsel is van waarde, ook de mensen die het voedsel produceren.”

Harrij Schmeitz (directeur Stichting Fruit Tech Campus) sloot de middag af met zijn betoog over de waarde van het delen van data in de voedselketen: zeer effectief als het gaat om duurzaamheid & foodwaste. Ook hij ziet geen hekken en sloten maar openheid van zaken en samenwerken als oplossing voor de vele actuele vraagstukken in de sector.

AFI programmamanager Ton Hagelstein kijkt tevreden terug op deze eerste Meet-up sinds 2019: “De grote opkomst laat zien dat er behoefte is om samen in gesprek te gaan, kennis en ervaring uit te wisselen, nieuwe contacten te leggen en zich te laten inspireren en nieuwe business kansen te verkennen. Mooi dat het weer kan en dat na de zomer de volgende Meet-up alweer gepland staat: 21 september in Breda met als thema Smart Farming Plantaardig.”

Deze Meet-up kwam tot stand in samenwerking met AgriFood Capital, Brainport Development, REWIN West-Brabant, provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). AgriFoodInnovation wordt als erkend Regio Deal project ondersteund door Regio Deal Noordoost Brabant.

Ondernemers die aan de slag willen met een innovatie voor een circulaire voedselketen kunnen zich aanmelden voor de voucherregeling van Samen Tegen Voedselverspilling.

Dit artikel verscheen in de nieuwsbrief van juli 2022 van AgriFoodInnovation. Ontvang je deze nog niet ? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief en mis niets.

 

Laatste updates

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.