Voor boeren en loonwerkers : Lezing bodemleven en mest in kringloop

Op 22 februari organiseert het Praktijkcentrum voor Precisie Landbouw een lezing bij Van den Borne Aardappelen in Reusel met praktische handvatten om op het eigen perceel iets te (laten) uitproberen. Bodemonderzoeker Peter Vanhoof geeft dan 2 sessies over bodemleven, bemesting en levende kringloop. 

Vanhoof legt ons uit hoe het bodemleven voor CO2 bemesting zorgt, hoe we dat effect stimuleren of dwarsbomen door keuzes van o.a. bemesting en bodembewerking:

  • Hoe wordt de plant gevoed en wat is de rol van bodemleven, van goede/slechte bemesting
  • Hoeveel C en hoeveel N voor goede groei ? En waar komt die vandaan ?
  • Een herkauwer, wanneer gevoed als herkauwer, produceert topmelk en topmest
  • Wat is echt goede drijfmest? Hoe meten en beoordelen ? Wanneer is hij 15eur/m3 waard ?
  • De symbiose van een gemengd bedrijf, voordelen in samenwerking akkerbouwer en veehouder
  • We staan opnieuw stil bij de Studie stikstofefficiëntie uit drijfmest op 160 bedrijven : hoe komt het dat het ene bedrijf 50% en het andere bedrijf 200% benutting (dus eiwit) haalt uit drijfmest ?

Zelf op eigen (klant) perceel aan de slag?

Lezingen zijn leuk, zelf proberen is nog beter. Na de lezing van Vanhoof overlopen Tuur Vandeweyer en Luc Meeuwissen kort een paar proeven waarbij het betoog van Vanhoof omgezet werd in de praktijk. Deelnemers krijgen een paar concrete ideeën mee om zelf te gaan experimenteren op eigen land, afhankelijk van de tijd die je er wel of niet voor over hebt.

Inclusief meetmethodes en begeleiding om de verschillen vast te leggen.

De lezingen zijn gratis, het aantal plaatsen is wel beperkt. Aanmelden is verplicht en kan via info@napagro.eu of paul@pcvpl.nl. Het programma start om 13uur en sluit rond 17.00uur.
Adres : Van den Borne Aardappelen, Postelsedijk 15, Reusel

Slimmer telen
Een van de moonshots van AgriFoodInnovation is Slimmer Telen. De leadpartner van deze businesscase is Jacob van den Borne / Praktijkcentrum voor precisielandbouw. Jacob is een van de koplopers in de precisielandbouw en oprichter van de Brabantse Boerderij van de Toekomst en de Precision Academy. “Door telers te laten zien wat er kan, door ze te trainen en te helpen technologieën in te zetten, dragen we bij aan die versnelling.”

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.