Verwaarding van groene grondstoffen tot hoogwaardige voedingsproducten

In Brabant is veel voedselverwerkende industrie die grote hoeveelheden groene grondstoffen verwerken tot food en ook feed toepassingen. Tijdens deze productie komen nevenstromen vrij waarvan de verwachting is dat ze een meerwaarde kunnen opleveren in de keten. Daarnaast ontstaat er een grotere behoefte vanuit de consument om meer plantaardige producten te gaan eten. De voedselverwerkende industrie zoekt naar nieuwe mogelijkheden om groene stromen te verwerken tot nieuwe voedingsproducten bijvoorbeeld als geheel in een hybride vleesproduct of als specifiek eiwit of vezel met gezondheid bevorderend effect. 

Voor die groene stromen waar meerdere Brabantse bedrijven en/of kennisinstellingen actief zijn, zoals rond paprika, zacht fruit, aardappel en prei is deze verkenning bedoeld. Middels deze verkenning wordt onderzocht of consortia opgewerkt kunnen worden die de ontwikkeling van nieuwe business cases gericht op hoogwaardige toepassingen kunnen versnellen. Uitgangspunt hierbij is een vraag gedreven aanpak naar voedingsproducten en/of ingrediënten met een nutritionele en/of functionele waarde.

Voor wie interessant?

  • Primaire voedingsmiddelen producent van groente en fruit en verwerkers van voedingsmiddelen tot halffabricaten en eindproducten.

Wat betreft de primaire producenten gaat het om akker en tuinbouw bedrijven waar nevenstromen ontstaan die nu op het land achterblijven of verwerkt worden als veevoer. Dit zijn fruitproducenten van aardbei, bessen maar bijvoorbeeld ook preitelers waar 30 tot 40% van de prei verloren gaat.

De voedingsmiddelenindustrie is een brede groep aan producenten van halffabricaten en eindproducten. Ook hier komen verschillende stromen vrij die nu naar veevoer gaan maar waar mogelijke kansen liggen op hogere verwaarding van de stromen. De stromen waar het hier over gaat zijn o.a. bierbostel, aardappelstoomschillen maar vooral ook waterstromen waar nu nog inhoudstoffen inzitten als suikers of andere componenten. Wanneer deze eruit gehaald kunnen worden ontstaat een mogelijke meerwaarde voor de inhoudstof maar ook een lagere belasting van de waterzuivering en een kans op hergebruik van water.

De verkenningen worden mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant en provincie Noord-Brabant.

Interesse om aan te haken bij deze verkenning? Mail naar info@agrifoodinnovation.nl.

Laatste updates

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.