Innovatieve technologieën ter voorkoming van (voedsel)verspilling

Brabant heeft de ambitie om koploper te zijn in de circulaire economie, en specifiek op het gebied van de optimale benutting van grondstoffen. In de provincie bevindt zich een grote hoeveelheid agri-food, high-tech en data bedrijven, die samen met kennisinstellingen de potentie hebben om een belangrijke bijdrage te leveren aan de transitie naar een circulaire economie. In dit kader wenst AgriFoodInnovation te verkennen in hoeverre dit netwerk ambities heeft en/of activiteiten ontplooit rondom het voorkomen en tegengaan van voedselverspilling. Dit als basis om nieuwe innovatieve business cases op te werken die bijdragen aan de verduurzaming van het voedselsysteem en nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid.

Het doel van de verkenning is om meer inzicht te krijgen in potentiële business cases en partnerschappen die met behulp van data- en innovatieve technologieën voedselverspilling voorkomen en/of tegengaan. Hierbij wordt specifiek gericht op agri-food bedrijven rondom (verwerking van) groente en fruit, in combinatie met bedrijven uit de high-tech en data industrie.

Voor wie is dit interessant?

Het betreffen ten eerste bedrijven binnen de agrifood industrie actief rondom (de verwerking van) groenten en fruit. Dit zijn onder andere producenten van sappen en concentraten, producenten van ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie en farmaceutische industrie, producenten van aardappel- en suikerbieten gebaseerde producten, en verwerkers en conservering van verse groenten en fruit.

Daarnaast betreffen het bedrijven uit de high-tech en data industrie die (potentiële) diensten en technologieën leveren aan de agrifood industrie. Deze bedrijven richten zich onder andere op het verlengen van de houdbaarheid van groenten en fruit middels coatings, efficiëntere en duurzamere opslag en transport, en slimme weeg- en meetoplossingen gebaseerd op dataverwerking. Hiermee kunnen agrifood bedrijven grondstoffen besparen en grondstoffenverliezen reduceren.

De verkenningen worden mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant en provincie Noord-Brabant.

Interesse om aan te haken bij deze verkenning? Mail naar info@agrifoodinnovation.nl.

Laatste updates

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.