Samenwerken aan Slimme Varkensketen met kennispartners

In de zomer van 2021 werden twee samenwerkingsovereenkomsten getekend in het kader van de Slimme Varkensketen: Verbeteren van het niveau van diergezondheid en Sturen op kwaliteit. Door de start van de samenwerking tussen enerzijds Hendrix Genetics en Vion Food Group en anderzijds Fransen Gerrits, Vion Food Group en Topigs Norsvin (beiden met ondersteuning van Connecting Agri & Food) wordt een grote stap voorwaarts gezet richting een slimme varkensketen. Een keten waarin slim wordt omgegaan met data en die stuurt op de gezondheid en groei van het individuele dier.

In de zomer van 2021 werden twee samenwerkingsovereenkomsten getekend in het kader van de Slimme Varkensketen: Sturen op diergezondheid en Sturen op kwaliteit. Door de start van de samenwerking tussen enerzijds Hendrix Genetics en Vion Food Group en anderzijds Fransen Gerrits, Vion Food Group en Topigs Norsvin (beiden met ondersteuning van Connecting Agri & Food) wordt een grote stap voorwaarts gezet richting een slimme varkensketen. Een keten waarin slim wordt omgegaan met data en die stuurt op de gezondheid en groei van het individuele dier.

Hendrix Genetics en Vion Food Group werken aan de businesscase ‘Verbeteren van het niveau van diergezondheid’. Hierin wordt onderzocht hoe ze de diergezondheid kunnen verbeteren door het combineren van data door de keten heen. Om zo te komen tot meer handelingsperspectieven in de verschillende schakels, tot transparantie en meer vraagsturing.

Fransen Gerrits, Vion Food Group en Topigs Norsvin werken samen aan de businesscase ‘Sturen op kwaliteit’ waarbij gewerkt wordt aan het verbeteren van de kwaliteit door de keten heen. Hierbij wordt ook gekeken naar de wijze waarop gestuurd kan worden; zoals een beter verdienmodel voor de boer.

Slimme Varkensketen is een van de business cases van AgriFoodInnovation en wordt mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant.

Regio Deal Noordoost Brabant

AgriFoodInnovation is een netwerkorganisatie waarin bedrijven en kennisinstellingen in en rondom Brabant samen met overheden werken aan grensverleggende innovaties in agrifood. Op initiatief van TU/e, WUR, HAS en ZLTO en in samenwerking met bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en de provincie Noord-Brabant is een gezamenlijke aanpak ontwikkeld gericht op het bewerkstelligen van systeemsprongen in de agrifoodketen door de cross-over tussen agrifood, high tech en data te stimuleren.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via onze site, facebook en LinkedIn.

Laatste updates

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.