Kick-off AgriFoodInnovation

Op maandag 13 mei wordt AgriFoodInnovation opgericht, een nieuwe community waar alle vernieuwers op de cross-over van AgriFood, High en Data uit de hele keten elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken aan snelle ontwikkelingen via zogenaamde 'moonshots'.

Kick-off AgriFoodInnovation

Op maandag 13 mei wordt AgriFoodInnovation opgericht, een nieuwe community waar alle vernieuwers op de cross-over van AgriFood, High en Data uit de hele keten elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken aan snelle ontwikkelingen via zogenaamde ‘moonshots’.

Programma

 • Welkom door Frank Baaijens, rector magnificus Eindhoven University of Technology
 • Opening door Bert-Jan Woertman, social innovator & moderator
 • Introductie AgriFoodInnovation door Elies Lemkes-Straver, kwartiermaker AgriFoodInnovation en Lector Duurzaam Produceren in AgriFood, HAS Hogeschool
 • Innovatie in AgriFoodTech door Jakob de Vlieg, Full Professor Applied Data Science, Eindhoven University of Technology
 • Introductie Moonshots Slimme varkensketen, Digitale gewasketen en Verwaarding van plantaardige stromen via interviews met betrokken bedrijven, kennisinstellingen, boeren en experts
 • Afgewisseld met pitches door drie start-ups in Agrifood High Tech & Data
 • Internationaal perspectief AgriFoodTech door Ernst van den Ende, Managing Director Plant Sciences Group, Wageningen University & Research
 • AgriFoodInnovation-panel met gedeputeerden Anne-Marie Spierings en Bert Pauli, Dick Pouwels (Voorzitter College van Bestuur, HAS Hogeschool), Arthur Mol (rector magnificus van Wageningen University), Hendrik Hoeksema (Bestuur, ZLTO)
 • Launch Student challenge Provincie Noord-Brabant door Janny van der Heijden, Manager Programma Agrifood & Innovatie Provincie Noord-Brabant samen met gedeputeerden Anne-Marie Spierings & Bert Pauli
 • Gezamenlijke lancering AgriFoodInnovation Community
 • Drinks & appetizers

Wat is AgriFoodInnovation?

AgriFood, High Tech en Data is een combinatie die volop perspectief biedt; kijkend naar de uitdagingen die er liggen. Zowel waar het gaat om verduurzaming in de AgriFoodsector als naar de kansen die er zijn voor toegevoegde waarde. Maar ook voor het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en daarmee ontwikkelingen op economisch gebied.

Deze sectoren zijn sterk vertegenwoordigd in Noord-Brabant. De provincie Noord-Brabant investeert in de samenwerking in AgriFood, High Tech en Data. Om kansen te vergroten, versnellen en verzilveren werken TU/e en WUR samen als de top kennisinstellingen voor deze gebieden. Samen met HAS en ZLTO en in nauwe verbinding met het bedrijfsleven is daarom het initiatief genomen voor AgriFoodInnovation. Het doel van AgriFoodInnovation is het bouwen van business cases die innovatieve doorbraken bewerkstelligen in de agrifoodketen.

Er zijn verschillende ‘moonshots’ geïdentificeerd: concrete, vaak disruptieve innovaties die sprongen in de agrifoodketen mogelijk maken. Een drietal moonshots wordt nu concreet uitgewerkt in business cases met commitment van bedrijven en kennisinstellingen. Dit proces wordt gefaciliteerd door overheden, bedrijven en kennisinstellingen via de ontwikkelingsmaatschappijen AgriFood Capital, Brainport Development en REWIN West-Brabant, samen met de BOM.

Informatie

Datum: maandag 13 mei | 16.00 tot 18.00 uur

Locatie: TU/e Campus in Eindhoven

Inschrijven: deelname gratis, via deze link

Laatste updates

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.