Laatste uitvoeringsjaar Regio Deal Noordoost Brabant

Op 10 juli 2020 is de Regio Deal Noordoost-Brabant gesloten tussen de Regio Noordoost-Brabant, Stichting AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt en het Rijk. AgriFoodInnovation (AFI) is een van de projecten die via de Regio Deal Noordoost-Brabant gefinancierd wordt. Ook de provincie Noord-Brabant is een van onze financiers. Het laatste uitvoeringsjaar is aangebroken, tijd voor een terugblik en update.

In de afgelopen 4 jaren hebben wij samen met onze partners AgriFood Capital, Brainport Development, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en REWIN West-Brabant, gewerkt aan het ondersteunen en mogelijk maken van grensverleggende innovaties in de agrifood. Dit door verbinding te maken tussen agrifood en high tech, ICT en data.

Op dit moment zijn een 4-tal projecten in uitvoering die uiterlijk 2024 afgerond worden: Autonome Akker, Slimmer Telen, Sturen op diergezondheid en Sturen op Kwaliteit.

PixelFarming Robotics uit Almkerk is de leadpartner van het project Autonome Akker. Centraal staat het ontwikkelen, demonstreren en marktrijp maken van robots die de mechanische bestrijding van onkruid mogelijk maken. De Robot One is toe aan de eerste serieproductie. Voor de nieuwste versie van de landbouwrobot, versie 2023, staan ruim tachtig bedrijven wereldwijd op de wachtlijst. De hightech machine voor slimme landbouw kan met veertien geavanceerde dieptewaarnemingscamera’s en dubbele GPS-antennes elk sprietje onkruid bestrijden.

Jacob van den Borne begeleidt en traint via het project Slimmer Telen boeren om slimmer te telen met behulp van high tech / ICT. Het paradepaardje van Slimmer Telen is het dashboard: een online tool om de slimme teelt verder te optimaliseren. Aan de hand van machine- en satellietdata, bodemscans en biomassakaarten wordt nauwkeurig in kaart gebracht wat de kwaliteit van de bodem is en wat er nodig is om de bodem te verbeteren om zo een optimaal rendement te realiseren.

Vion werkt, samen met een aantal partners waaronder Topigs Norsvin, Fransen Gerrits en Hendrix Genetics, aan een tweetal grensverleggende innovaties in de varkensketen: sturen op kwaliteit en sturen op diergezondheid en welzijn.

Binnen het project Sturen op kwaliteit werkt Vion met haar partners aan de implementatie van een uitbetalingssysteem dat stuurt op vetkwaliteit (en daarmee een beter verdienmodel voor o.a. boeren). Een beter verdienmodel voor boeren biedt toekomstperspectief en draagt bij aan een duurzame basis voor de brede welvaart in de regio. In het project Sturen op diergezondheid staat het optimaliseren van het welzijn van varkens in hun stallen, het afleveren van gezondere dieren en het realiseren van een beter rendement voor de varkenshouder centraal.

AgriFoodInnovation ondersteunt ook de ontwikkeling van een businesscase binnen de aardappelverwerkende industrie en de startup Spectrik door het beschikbaar stellen van business development, kennis en netwerk.

Agristo, Peka Kroef, Lamb Weston, Duynie en Avika onderzoeken de haalbaarheid en implementatie van technieken die zowel het waterverbruik in de aardappelverwerkende industrie verminderen maar ook de valorisatie van nutriënten maximaliseert. Het gezamenlijke doel is om de aardappelverwerkende industrie te verduurzamen en zo een positieve impact op het milieu te maken.

Startup Spectrik ontwikkelt een fotonische ammoniaksensor voor de stal. Deze sensor moet het mogelijk maken om de werkelijke uitstoot van ammoniak in stallen nauwkeuriger te meten en het stalklimaat te beheersen.

Tot aan het eind van dit jaar houden wij u uiteraard op de hoogte van de voortgang van al deze complexe en grensverleggende innovaties. Via onze nieuwsbrieven en themabijeenkomsten laten wij u graag zien wat de samenwerking binnen AgriFoodInnovation opgeleverd heeft en wat deze bijdraagt aan de ontwikkeling van Noordoost-Brabant als toonaangevende agrifood regio, waar het voedsel van vandaag en morgen wordt geproduceerd. Duurzaam en meer in harmonie met natuur en omgeving.

Ton Hagelstein, programmamanager van AgriFoodInnovation

 

 

 

 

 

Laatste updates

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.