High tech en data onmisbaar in AgriFood

Tijdens de vierde bijeenkomst van AgriFoodInnovation (AFI) op 12 februari waren we te gast bij de Wageningen University & Research. Het is goed te zien dat onze community groeit en we naast bestaande weer nieuwe deelnemers mochten begroeten. Het thema was De waarde(n) van high tech en data in AgriFood.

Verslag meet-up 12 februari

Tijdens de vierde bijeenkomst van AgriFoodInnovation (AFI) op 12 februari waren we te gast bij de Wageningen University & Research. Het is goed te zien dat onze community groeit en we naast bestaande weer nieuwe deelnemers mochten begroeten. Het thema was De waarde(n) van high tech en data in AgriFood.

Tijdens deze inspirerende bijeenkomst heette Willem Jan Knibbe, Director van het Wageningen Data Competence Center, ons welkom en schetste hij onder meer de programma’s die aansluiting kunnen bieden bij AgriFoodInnovation.

Daarna ging Frans Lips van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in op Data delen in de AgriFood-sector vanuit overheidsperspectief. Hij gaf ons inzicht in actuele beleidsontwikkelingen in de digitaliseringsstrategieën in Nederland en de rest van Europa, mede in relatie tot kringlooplandbouw.

Frits van Evert van Wageningen University & Research gaf een toelichting op De onmisbaarheid van gedeelde data in akkerbouw, hoe data op verschillende manieren beschikbaar kan worden gemaakt en hoe high tech daar een rol in speelt.

Tijdens het intensieve panel De challenges en successen van hightech en data in AgriFood werd van gedachten gewisseld over dilemma’s en kansen die de beschikbaarheid van meer en meer data tot gevolg hebben.

Klik hier voor het volledige verslag en de presentaties van deze meet-up.

Laatste updates

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.