Privacy beleid

Algemeen

Uw privacy is voor AgriFoodInnovation van groot belang.  Wij houden ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens die u met ons deelt veilig bij ons zijn en dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij dat doen. Hebt u hier vragen over, dan kunt u contact met ons opnemen via info@agrifoodinnovation.nl.

Contactformulier

Indien u contact met ons wilt opnemen, dan kunt u  dat doen met het contactformulier op onze contactpagina. Wij vragen uw naam en e-mailadres. In het open veld kunt u uw bericht opnemen of een vraag stellen. Wij nemen naar aanleiding van uw bericht contact met u op. Wij bewaren deze gegevens zolang nodig is voor onze dienstverlening.

Deelnemen aan AgriFoodInnovation

AgriFoodInnovation is altijd op zoek naar inspirerende mensen of bedrijven die deel willen nemen aan ons resultaatgerichte netwerk. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via onze contactpagina of via e-mail. De gegevens die u dan geeft gebruiken wij om contact met u op te nemen en u van de gevraagde informatie te voorzien. Uw gegevens bewaren wij zolang nodig is voor onze dienstverlening.

Nieuwsbrief

U kunt zich via deze website abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u updates en informatie over onze meet-ups. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen; iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt bij inschrijving automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement weer opzegt.

Cookies

AgriFoodInnovation gebruikt alleen functionele en analytische cookies, zoals van Google Analytics, die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Het privacybeleid van Google Analytics vindt u hier.

Social media

Berichten op de website van AgriFoodInnovation kunt u delen via de social media buttons op de website. De meeste social media kanalen houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Deze buttons zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Voor het gebruik van deze cookies vragen wij vooraf uw toestemming middels een cookiebanner. Om te zien wat deze social media kanalen met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt  u hier de privacyverklaringen van TwitterFacebookLinkedIn en Flickr inzien.

Delen van persoonsgegevens met derden

AgriFoodInnovation verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Persoonsgegevens beveiligen

AgriFoodInnovation neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AgriFoodInnovation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@agrifoodinnovation.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen met het uitvoeren van uw rechten, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens contact leest u hoe u dit moet doen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

Contact

Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@agrifoodinnovation.nl.

AgriFoodInnovation,  september 2019

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.