Tech en Tuinboon; een brug tussen boer en techneut

Graag nodigen wij u uit voor de derde bijeenkomst van de lezingencyclus ‘Tech en Tuinboon; een brug tussen boer en techneut’ op dinsdag 5 april van 20.00 – 21.00 uur. In de lezingenreeks gaan wij in op de diverse uitdagingen die robotica in de landbouw met zich meebrengt. Met vragen als: ‘Sluit mijn technologie oplossing aan op de biologie, plantenteelt en de behoeftes van de teler?, Welke technologie is beschikbaar om de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen op mijn landbouwbedrijf te ondersteunen?’

Lezingenreeks Tech en Tuinboon | Thema Gewasbescherming

Graag nodigen wij u uit voor de derde bijeenkomst van de lezingencyclus ‘Tech en Tuinboon; een brug tussen boer en techneut’ op dinsdag 5 april van 20.00 – 21.00 uur. In de lezingenreeks gaan wij in op de diverse uitdagingen die robotica in de landbouw met zich meebrengt. Met vragen als: ‘Sluit mijn technologie oplossing aan op de biologie, plantenteelt en de behoeftes van de teler?, Welke technologie is beschikbaar om de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen op mijn landbouwbedrijf te ondersteunen?’

In deze derde bijeenkomst van de lezingencyclus ‘Tech en Tuinboon’ gaan we in op het thema gewasbescherming. Met de Toekomstvisie gewasbescherming 2030, een gemeenschappelijk visie van de Rijksoverheid, is dit een zeer actueel onderwerp waarbij gezamenlijke inspanning en ambitie van belang is. Hierin kan de combinatie van Biologie en technologie een belangrijke rol spelen.

Uit de toekomstvisie: “In 2030 bestaat de land- en tuinbouw in Nederland uit een duurzame productie met weerbare planten en teeltsystemen, waardoor ziekten en plagen veel minder kansen krijgen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Daar waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, is dit conform de principes van geïntegreerde gewasbescherming, nagenoeg zonder emissies naar het milieu en zonder residuen. Hiermee wordt tegelijkertijd een blijvend economisch perspectief voor de land- en tuinbouw gerealiseerd.”

Tijdens het webinar zal er genoeg ruimte zijn voor vragen en discussie.

Programma
Gewasbescherming; wat blijft er over?
Spreker Jochem Bronkhorst, PhD kandidaat bij Wageningen University and Research, zal vertellen over hoe de plantpathogeen fytoftora zich binnendringt in planten en alleen al binnen de aardappelteelt jaarlijks circa 6-7 miljard euro schade veroorzaakt. Ook zal hij ingaan op de toekomstvisie gewasbescherming in 2030 die voor veel telers als een grote uitdaging wordt gezien.

UV-C technologie in de land- en tuinbouw; technologie in de strijd tegen ziektes en plagen
Spreker Arjo van der Sluis, accountmanager bij CleanLight, zal ingaan op de rol die UV-C technologie kan spelen in de strijd tegen ziektes- en plagen en hoe dit tegenwoordig al wordt toegepast. Ook blikt hij terug op hoe ze tot deze toepassing zijn gekomen en wat kansen en uitdagingen zijn voor de toekomst.

Tijdens het webinar zal er genoeg ruimte zijn voor vragen en discussie.

Datum en tijd

dinsdag 5 april van 20.00 – 21.00 uur | online

Algemeen

Welke uitdagingen brengt robotica in de landbouw met zich mee? Sluit mijn technologie oplossing aan op de biologie, plantenteelt en de behoeftes van de teler? Welke technologie is beschikbaar om de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen op mijn landbouwbedrijf te ondersteunen?

Dit zijn vragen waar deze tweemaandelijkse gratis lezingenreeks op in zal gaan met als doel Biologie en Technologie/Robotica dichter bij elkaar te brengen. We volgen de cyclus en gerelateerde thema’s van het boeren bedrijf, van teeltplan tot oogst. De lezingen bieden een laagdrempelige eerste inzicht in de thema’s, waarbij je als deelnemer wordt aangemoedigd vooraf na te denken over vragen relevant voor jouw bedrijf.

Voor wie?

Deze lezingenreeks is bedoeld voor zowel de boer als voor de techneut en wil wederzijds begrip / kennisuitwisseling stimuleren tussen de teelt (Biologie) en Technologie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het agroBOTS project. De bijeenkomt wordt mede mogelijk gemaakt door Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van de respons van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie, Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland OPZuid en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het agroBOTS project. De bijeenkomt wordt mede mogelijk gemaakt door Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van de respons van de Europese Unie op de COVID-19-pandemie, Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland OPZuid en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Schrijf u nu in!

Graag nodigen wij u uit voor de derde bijeenkomst van de lezingencyclus ‘Tech en Tuinboon; een brug tussen boer en techneut’ op dinsdag 5 april van 20.00 – 21.00 uur. In de lezingenreeks gaan wij in op de diverse uitdagingen die robotica in de landbouw met zich meebrengt. Met vragen als: ‘Sluit mijn technologie oplossing aan op de biologie, plantenteelt en de behoeftes van de teler?, Welke technologie is beschikbaar om de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen op mijn landbouwbedrijf te ondersteunen?’

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.