Symposium Biologisch in Brabant tijdens Biokennisweek

Biologisch voedsel heeft tal van voordelen: het past in een gezonde levensstijl, het wordt op een gezonde duurzame manier geproduceerd en het draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Toch is het biologische aandeel in de huidige Brabantse landbouw nog geen 3%. In het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030 hebben we de ambitie uitgesproken om dit in Brabant te laten groeien naar 15%. Omdat de vraag naar biologische producten achterblijft, vinden we het belangrijk dit zelf een impuls te geven. En dat begint bij onszelf: door zelf de vraag naar biologische (en lokale) producten te stimuleren. Via onze catering. Hierover organiseert provincie Noord-Brabant een symposium tijdens de Biokennisweek op 18 januari.

Tijdens de Biokennisweek vindt op woensdag 18 januari 2023 het symposium Biologisch in Brabant plaats. Over concrete handvatten voor de overstap naar een meer biologische en lokale catering voor organisaties. Tevens wordt de Intentieverklaring Biologische Inkoop Catering ondertekend.

 

Programma symposium Biologisch in Brabant
Tijdens dit symposium zal het ministerie van LNV het Nationaal Strategisch actieplan biologische productie en consumptie toelichten. Vervolgens vindt er een panelgesprek plaats met oa Bionext, Biohuis en Bio Nederland over dit actieplan. Daarna zullen we ons toespitsen op de rol die catering kan spelen. We geven concrete handvatten voor de overstap naar een meer biologische en lokale catering. Met best practices, informatie over inkoop en aanbestedingen, hobbels en de manier om deze te nemen, bewezen voordelen. De rol van de overheid komt aan bod en vervolgens wordt met een intentieverklaring Biologische Inkoop Bedrijfscatering meteen daad bij het woord gevoegd. In het tweede panelgesprek met een cateraar, onderwijsinstelling, bioboer en consument belichten we de verschillende kanten van deze intentieverklaring. Kortom veel gelegenheid om ervaring en kennis op te doen en uit te wisselen.

Het symposium zal plaatsvinden tijdens de Biobeurs in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch, klik hier voor het programma.

Dat Inschrijven kan via deze link. Bij deelname aan dit symposium is het tevens mogelijk om kosteloos toegang te krijgen tot de Biobeurs.

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.