Open dag proeflocatie AgroProeftuin de Peel

Vrijdag 28 juni organiseert AgroProeftuin de Peel de jaarlijkse open dag op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Zowel boeren, ondernemers, bestuurders, burgers en andere belangstellenden zijn welkom. Vrijdagmiddag 28 juni organiseert Wageningen UR Open teelten Vredepeel de Groenbemestersdag ‘Groenbemesters voor stikstof en structuur’. Een combinatie is mogelijk. 

Bezoekers krijgen op de proeflocatie een thematische rondleiding langs eiwitrijke gewassen, vezelgewassen, proeven met focus op water- en bodemkwaliteit of biodiversiteit. Er zijn experimenten te zien die bijdragen aan verduurzaming van de agrarische productie, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit én kansen bieden op een beter verdienmodel voor de boer.
Vaak ligt er een maatschappelijk vraagstuk aan een experiment ten grondslag zoals: meer biodiversiteit, schoner water, gezondere bodem, meer circulariteit, vervangers dierlijk eiwit of natuurlijke bouwmaterialen. Door het vraagstuk naar een veldproef te vertalen, krijgen we inzicht in of en hoe agrarische ondernemers deze maatschappelijke issues kunnen oppakken.

Meer informatie en aanmelden via deze site.