Meet-up A.I. & Data | 24 juni 2019

Na een succesvolle kick-off in mei waren we maandag 24 juni opnieuw bij elkaar bij Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ’s-Hertogenbosch voor de tweede bijeenkomst van ons nieuwe netwerk AgriFoodInnovation (AFI). Tijdens deze drukbezette bijeenkomst werd inhoudelijk ingegaan op De rol van Artificial Intelligence en Data in AgriFood.

Verslag meet-up 24 juni

Na een succesvolle kick-off in mei waren we maandag 24 juni opnieuw bij elkaar bij Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ’s-Hertogenbosch voor de tweede bijeenkomst van ons nieuwe netwerk AgriFoodInnovation (AFI). Tijdens deze drukbezette bijeenkomst werd inhoudelijk ingegaan op De rol van Artificial Intelligence en Data in AgriFood.

JADS voor AgriFood & Data

Voor het welkom en de introductie was het woord aan Jakob de Vlieg, Professor Applied Data Science en leider van AgriFoodTech bij Eindhoven University of Technology en lead voor AgriFood & Data bij JADS. Hij sprak over de meerwaarde van JADS voor AgriFood & Data door hun samenwerkingen met onderzoeksinstituten en de drive van JADS om business, engineering en wetenschap te verbinden ter stimulatie van innovatie. Verder sprak hij over het nut van systeem- en data-integratie om nieuwe businessmodellen mogelijk te maken, slimme gegevensanalyse om waarde te creëren en riep op om vooral binnen- en buiten de keten samen te werken.

Doelen en aanpak AgriFoodInnovation

Na zijn welkom sprak Elies Lemkes-Straver, directeur AgriFoodInnovation, over de doelen en aanpak van AFI: “AgriFoodInnovation is een netwerkwerkorganisatie gericht op business development & accelaratie in de hele keten van de agrifoodsector door verbinding en samenwerking met de high tech en datasector met als doel agrifood te verduurzamen.” Verder ging zij kort in op technologieals ‘enabler’ voor verduurzaming.

Business cases

Vervolgens was er aandacht voor twee business cases uit het werkveld van AFI waar data en Artificial Intelligence (A.I.) een grote rol spelen. Michiel Gribnau, project leader Modelling Foods bij Unilever, presenteerde de aanpak A.I.-gedreven formulering van voedselproductie waarin hij een aantal voorbeelden schetste waarin op dit moment het verschil wordt gemaakt door big data in te zetten bij het maken van voedselproducten voor consumenten. Vooral de versnelling van het gehele proces maakt dat dit een toepassing is die meer en meer wordt ingezet. Daarna vertelde Bram Visser, team lead Digital Phenotyping bij Hendrix Genetics, over Fenotyperingen de rol van data bij dierfokkerij. Hendrix Genetics zet wereldwijd in op het verbeteren van dieren en dierenwelzijn, waarbij fokwaarde voorspeld wordt door DNA-data en de fokkerij verder gedigitaliseerd kan worden door integratie van boeren en opfokkers.

Wat is er nodig voor snelle A.I. en data-ontwikkelingen?

Experts en genodigden hebben na deze inspirerende presentaties geanimeerd gediscussieerd onder leiding van moderator Ruud Huirne (JADS) over wat er nodig is en wat de belemmeringen zijn om te kunnen kapitaliseren op snelle A.I.- en data-ontwikkelingen in AgriFood. Integratie in de keten, samenwerken en eigenaarschap van data waren punten die vanuit meerdere oogpunten werden toegelicht. Conclusie was dat AFI een belangrijke rol kan spelen in het versnellen van dit proces.

Innovation Makers Agrifood

Na deze levendige inhoudelijke discussie was er nog tijd voor een korte update over de Innovation Makers Agrifood. In deze challenge daagt de provincie studenten en startups uit om innovatieve oplossingen voor de agrifoodsector te bedenken die bijdragen aan de oplossing van de huidige maatschappelijke vraagstukken. Er werd door projectleider Paula Rijkens een oproep gedaan aan alle aanwezigen om uitdagende challenges aan te dragen die deel uit konden maken van de eerste editie.

Podcast

Bent u nieuwsgierig naar de gehele inhoud van deze meet-up? Luister dan hier de volledige podcast.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.