Meet-up De waarde(n) van high tech en data in AgriFood | 12 feb 2020

Tijdens de vierde bijeenkomst van AgriFoodInnovation (AFI) op 12 februari waren we te gast bij de Wageningen University & Research. Het is goed te zien dat onze community groeit en we naast bestaande weer nieuwe deelnemers mochten begroeten.

Verslag meet-up 12 februari

Tijdens de vierde bijeenkomst van AgriFoodInnovation (AFI) op 12 februari waren we te gast bij de Wageningen University & Research. Hieronder het verslag met links naar de presentaties van deze meet-up.

Programma’s in data

Willem Jan Knibbe, Director van het Wageningen Data Competence Center, ging in op de integrale benadering van toepassingen van data science en de (nabije) toekomst van artificial intelligence. Verder gaf hij een toelichting over de programma’s waarin Wageningen Research actief is die voor ons netwerk van toepassing zijn.

Klik hier voor de presentatie

Update AgriFoodInnovation

Na zijn welkom gaf Elies Lemkes-Straver, directeur AgriFoodInnovation, een update over de drie moonshots van AgriFoodInnovation, de projecten en consortia. “De innovaties en onze economische aanpak in de regio zijn grensoverschrijdend. Dit geeft een vliegwieleffect. Ons doel is en blijft om via valide business cases systeemsprongen te creëren. Dit doen wij met de hele keten en in samenwerking met onderzoeksinstituten en overheden. Partijen in agrifood, high tech en data/ICT weten elkaar steeds beter te vinden. Ook voor financiering richten wij ons op een integrale aanpak die nodig is om te versnellen. Zo is AgriFoodInnovation onderdeel van de propositie voor de regiodeal Noordoost Brabant en wil de provincie Noord-Brabant cross-overs stimuleren, onder andere via co-financiering.”

Klik hier voor de presentatie

Data delen in overheidsperspectief

Vervolgens nam Frans Lips, senior beleidsmedewerker landbouw en digitalisering bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ons mee in zijn presentatie Data delen in de AgriFood-sector vanuit overheidsperspectief. Hij gaf een uitgebreid inzicht in de Nederlandse Digitalisering Strategie, de Nederlandse Datadeel Visie, het data delen van machines, Europese ontwikkelingen en ging specifiek in op data delen voor kringlooplandbouw. Tevens wees hij op de Conferentie Nederland Digitaal 2020, die van 16 tot en met 19 maart in Groningen zal plaatsvinden. Hier worden onder andere de resultaten van een jaar digitalisering besproken aan de hand van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0.

Klik hier voor de presentatie

Gedeelde data in akkerbouw

Daarna was het woord aan Frits van Evert, senior onderzoeker precisielandbouw bij Wageningen University & Research. Hij ging in op De onmisbaarheid van gedeelde data in akkerbouw. Hij startte bij het gebrek aan data per perceel op de landbouwkaart van Nederland. Tegelijkertijd zijn er veel sensoren beschikbaar om het gat te vullen, die data kunnen leveren voor gewasgroeimodellen in combinatie met satelliet-data en andere big data. Het is tijd voor versimpeling van modellen en het inzetten van machine learning. Last but not least is zijn take home message: “de toekomst is al begonnen, we doen het al goed en door data te delen kunnen we het nog veel beter doen.”

Klik hier voor de presentatie

Discussie challenges en successen van hightech en data in agrifood

Moderator Tamme van der Wal, projectleider Digitale Gewasketen binnen AgriFoodInnovation, gaf de aftrap voor een discussie met de aanwezigen over de challenges en successen van hightech en data in agrifood. Naast beide sprekers sloot Jakob de Vlieg, Professor Applied Data Science & leider van AgriFoodTech TU/e en lead voor AgriFood & Data bij JADS, aan voor de startvraag: “Hoe kan data het verschil maken in de verbinding tussen High Tech en AgriFood?”

De discussie ging onder andere over wie eigenaar is van (onstoffelijke) data, hoe betrouwbaar data is, hoe deze verbonden kan worden, binnen ketens maar ook tussen sectoren, waar (lands)grenzen meespelen of juist niet en of het werken in controlled environments bij kan dragen in het versimpelen van modellen.

programma

 • 15:30 | Ontvangst
 • 16:00 | Welkom & Introductie Wageningen University & Research
 • 16:10 | Update: Activiteiten AgriFoodInnovation
  door Elies Lemkes-Straver | directeur AgriFoodInnovation
 • 16:25 | Presentatie: De Boerderij van de Toekomst 
  door Frans Lips | Senior beleidsmedewerker landbouw en digitalisering bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • 16:45 | Presentatie: De onmisbaarheid van gedeelde data in akkerbouw
  door Frits van Evert | Senior onderzoeker precisielandbouw bij Wageningen University & Research
 • 17:05 | Panel: De challenges en successen van hightech en data in agrifood.
  Jakob de Vlieg | Professor Applied Data Science & leider van AgriFoodTech TU/e en lead voor AgriFood & Data bij JADS, Frans Lips | Senior beleidsmedewerker landbouw en digitalisering bij Ministerie LNV, Frits van Evert | Senior onderzoeker precisielandbouw bij WUR en moderator in dialoog met aanwezigen.
 • 17:45 | Drinks & appetizers
Datum woensdag 12 februari, 15:30 – 18:00 uur
Locatie Wageningen University & Research, GAIA

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.