Kick-Off AgriFoodInnovation | 13 mei 2019

Namens de partners en samen met gedeputeerden Bert Pauli (o.a. economie & innovatie) en Annemarie Spierings (o.a. landbouw) nodigen we u uit voor de kick-off van AgriFoodInnovation om de 'cross-over' tussen High Tech, Agrifood en Data te markeren met een dynamisch programma, waarin kennis, innovatie en business-ontwikkelingen centraal staan.
Ernst van den Ende, Managing Director Plant Sciences Group, Wageningen University & Research. Foto Oscar Vinck.
Ernst van den Ende, Managing Director Plant Sciences Group, Wageningen University & Research. Foto Oscar Vinck.

Samenwerken aan het voedselsysteem van de toekomst

Het voedselsysteem van de toekomst is slim, waardevol, gesloten en verbonden. Nederland is een belangrijke speler op het gebied van voedselvoorziening in de wereld, en loopt voorop in de innovatie op dit gebied. Innovaties door samenwerking tussen agrifood en high tech, ICT, design en data leveren toegevoegde waarde voor de economie en maatschappij.

Afgelopen week is Eindhoven daarom het startsein gegeven voor AgriFoodInnovation  als aanjager van deze innovatie in de gehele keten. Op 13 mei was de overvolle officiële kick-off van de nieuwe AgriFoodInnovation community in de Innovation Space van de TU/e. Betrokkenen uit gehele keten, waaronder bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties en nationale en regionale overheden kwamen tijdens de kick-off samen om de ambities van AgriFoodInnovation te onderstrepen.

De uitgangspunten waren duidelijk: door de samenwerking tussen de agrifoodsector en die van de high tech en data maakt de voedselproductie duurzamer, kan er efficiënter worden omgegaan met grondstoffen, gaan we minder voedsel verspillen en kan de klimaatimpact van onze voedselproductie sterk worden verminderd. De samenwerking van de Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research  HAS Hogeschool en ZLTO geeft bovendien een enorme impuls aan het versneld en vooral gericht toepassen van de technologie en verduurzamen van de voedselketen.

Drones tijdens de kick-off AgriFoodInnovation. Foto Oscar Vinck.
Drones tijdens de kick-off AgriFoodInnovation. Foto Oscar Vinck.

Sprekers & citaten

Tijdens het uitgebreide programma gaf een groot aantal sprekers blijk van hun inzet en betrokkenheid bij deze samenwerking:

  • Arthur Mol, rector magnificus, Wageningen University & Research: “De tijd van praten is voorbij, we moeten aan de slag, inkoppen die bal.”
  • Frank Baaijens, rector magnificus, Eindhoven University of Technology“De ervaring met multidisciplinaire samenwerking tussen studententeams, onderzoekers van bedrijven en van kennisinstellingen zoals we die nu zien in de TU/e Innovation Space en in de Eindhoven Engine biedt ook veel kansen voor versnelling van de transities in het voedselsysteem.”
  • Jakob de Vlieg, Professor Applied Data Science, Eindhoven University of Technology“We hebben te maken met een snelgroeiende wereldbevolking, afname van bruikbaar landbouwgrond en bovendien met klimaatverandering. Er is een systeemverandering nodig om genoeg voedsel te kunnen blijven produceren op duurzame wijze. Dit vergt investering in diverse projecten in samenhang, bijvoorbeeld op het gebied van precisielandbouw, robotica, kunstmatige intelligentie en plasmatechnologie. En dat is nog maar het begin.”
  • Ernst van den Ende, Managing Director Plant Sciences Group, Wageningen University & Research:“Het samenbrengen van techniek en landbouw heeft die laatste sector ‘sexy’ gemaakt. En samenwerken is cruciaal. De toekomst van de voedselproductie is Less, Better and More.”
  • Roel Schutten, directeur AgriFood Capital“Waarom AgriFoodInnovation? De agrifoodketen van boer tot bord staat voor grote uitdagingen. Samenwerken met high tech, ICT, data en design heeft de potentie om deze uitdagingen om te zetten in oplossingen met internationale kansen.”
  • Elies Lemkes, kwartiermaker van AgriFoodInnovation en tevens lector Duurzaam Produceren aan de HAS Hogeschool“AgriFoodInnovation wordt het nieuwe eco-systeem dat gaat zorgen voor deze vernieuwing. We richten ons eerst op drie zogeheten moonshots, disruptieve innovaties waar kansrijke business cases ontstaan. Dit zijn de Slimme varkensketen, het Verwaarden van plantaardige reststromen en Digitale gewasketens.”

Moonshots

Verder werd ingegaan op de eerste drie moonshots door betrokken AgriFood-bedrijven en kennisinstellingen. In alle moonshots kwam de invloed van big data en het delen van data als gemeenschappelijke uitdaging naar voren. Bij deSlimme Varkensketenlag de nadruk op de snelle ontwikkeling van vision- & sensortechnologie voor het welzijn van het individuele dier. Bij de Digitale gewasketenwerd de Wet van Moore, bekend uit de high tech, nu toegepast in landbouw: twee keer beter bodembeheer en twee keer slimmere arbeid leidt tot twee keer meer afzet per jaar. Bij de moonshot Verwaarden van plantaardige reststromen werd ingegaan op de investering in onderzoek naar verwaarding van de reststroom bij verschillende gewassen. Van zaaien tot eten geen verspilling. Ook daar kunnen data en onderzoek een belangrijke en versnellende rol spelen.

Pitches

Tevens was er ruimte in het programma voor pitches van start-ups en studententeams, hierin werden onderzoeksprojecten in precisielandbouw (pixelfaming), data-optimalisatie en agridrones gepresenteerd die nu al ingezet worden voor verduurzaming van productie van voedsel wereldwijd.

AgriFoodInnovation-panel

Inhoudelijk werd er over de uitdagingen van AgriFood en High tech en Data gesproken tijdens een panel met gedeputeerden Anne-Marie Spierings en Bert Pauli, Dick Pouwels (Voorzitter College van Bestuur, HAS Hogeschool), Arthur Mol (rector magnificus van Wageningen University) en Hendrik Hoeksema (Bestuurder Noordoost Brabant, ZLTO).

Innovation Makers Agrifood 2019

Aan het einde lanceerden gedeputeerden Anne-Marie Spierings (Agrarische Ontwikkeling) en Bert Pauli (Economie & Innovatie), die de totstandkoming van AgriFoodInnovation mede mogelijk hebben gemaakt, de Innovation Makers Agrifood 2019, een challenge voor studenten in Noord-Brabant. Er werd een oproep gedaan aan alle aanwezigen om uitdagende challenges aan te dragen die deel uit konden maken van de eerste editie.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.