Infosessie Interreg Vlaanderen-Nederland

De nieuwe periode 2021-2027 voor Europese subsidieprogramma’s is begonnen. De eerste openstelling is van 1-2-2022 t/m 31-3-2022.  Op 11 februari wordt er voor bedrijven, organisaties en overheden een workshop georganiseerd over de manier waarop je een subsidieaanvraag kunt indienen met de grootste kans op succes. En waar kun je eigenlijk een aanvraag voor indienen?

Partners in het subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland
De provincies Noord-Brabant, Zeeland, Limburg, en lidstaat Nederland (het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) zijn de Nederlandse partners in het subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland. Aan Vlaamse kant zijn dit de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Belgisch Limburg en Vlaanderen (vertegenwoordigd door Agentschap Innoveren en Ondernemen). Het subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland wordt gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor de nieuwe programmaperiode is in totaal ruim 200 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de grensregio.

Voor wie is de subsidie bedoeld?
Het programma is bedoeld voor diverse organisaties zoals kennisinstellingen, bedrijven, verenigingen en stichtingen en voor intermediaire organisaties (organisaties die de schakel vormen tussen overheid en bedrijfsleven). Sommige thema’s zijn speciaal bedoeld voor het MKB (Midden- en Kleinbedrijf). In Vlaanderen is dat de KMO (Kleine en Middelgrote Onderneming). Voor elk project is minstens één Vlaamse en minstens één Nederlandse samenwerkingspartner vereist. Een grensoverschrijdende organisatie, zoals bij voorbeeld een EGTS (Europese Groepering voor Internationale Samenwerking), telt ook.

Voor welke projecten kun je subsidie aanvragen?
Het samenwerkingsverband in de grensstreek Vlaanderen-Nederland moet een van de volgende doelen hebben:
– Een Slimmer Europa: vernieuwing, uitbreiding en versterking van mogelijkheden tot onderzoek en technische vernieuwing; oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt.
– Een Groener Europa: 1. bevorderen van de overgang naar duurzaam energiegebruik (minder uitstoot broeikasgassen, slim hergebruik van grondstoffen, aanpassing aan de klimaatverandering), 2. het bevorderen van de biodiversiteit (voldoende afwisseling in soorten planten en dieren), 3. minder luchtverontreiniging en 4. het voorkómen van rampen en een betere voorbereiding daarop, zodat er minder schadelijke gevolgen zijn als een ramp zich voordoet.
– Een Socialer Europa: een goede afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en ‘een leven lang leren’ (opleiden en zich verder ontwikkelen op iedere leeftijd).
– Nieuw in dit Interreg programma is duurzaam toerisme en duurzame vrijetijdsbesteding.
– Een Europa zonder grenzen: ervoor zorgen dat de grens geen belemmering meer oplevert bij grensoverschrijdende communicatie en samenwerking. Denk hierbij aan het wegwerken van bestuurlijke of juridische hindernissen. Ook dit is een nieuw thema t.o.v. het voorgaande programma.

Hoor er alles over en stel je vragen op 11 februari tijdens de ‘Infosessie oproep 1’ van Interreg Vlaanderen-Nederland. Meer informatie over de inhoud en aanmelden tref je hier.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.