Brabant als proeftuin voor innovatie

Brabant en landbouw en voedsel zijn onlosmakelijk verbonden. De landbouw- en voedselketen zit in ons DNA en is de basis voor de Brabantse economie. Het is dan ook aan ons om de toon te zetten voor het landbouw- en voedselsysteem van de toekomst. Innovatie biedt hierin nieuwe kansen; voor de samenleving, landschap en natuur en voor de sector zelf. In een 2e (online) bijeenkomst van Tour de Brabant Landbouw & Voedsel, nemen we met u de kansen van innovatie voor de sector onder de loep.

Programma

14.00 Welkom door moderator Simone van Trier

14.05 Opening – Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw en Voedsel

14.15 Hoe belangrijk is innovatie voor grote transitievraagstukken? Waar liggen de kansen in Brabant als we dit samen oppakken?

14.30 Spreker wordt nog bekend gemaakt

14.45 Dialoog met de sprekers

15.00 Naar de themagesprekken

15.10 – 16.10 Kies uit één van de 4 themagesprekken (zie hieronder)

16.20 De belangrijkste bevindingen uit de 4 themagesprekken kort samengepakt

16.30 Innovatiebeleid in Brabant; hoe versterken de sectoren elkaar – Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie

16.40  Beschouwing over aanknopingspunten voor het Rijk en het nieuwe Bestuursakkoord – Annie de Veer, directeur Strategie, Kennis en Innovatie, ministerie LNV

17.00 Einde

Themagesprekken:

  • Eiwittransitie
  • Future Food
  • Innovatieve Stalsystemen
  • Innovatieve en duurzame open teelten

Meer informatie en aanmelden via deze link.

Schrijf u nu in!

Brabant en landbouw en voedsel zijn onlosmakelijk verbonden. De landbouw- en voedselketen zit in ons DNA en is de basis voor de Brabantse economie. Het is dan ook aan ons om de toon te zetten voor het landbouw- en voedselsysteem van de toekomst. Innovatie biedt hierin nieuwe kansen; voor de samenleving, landschap en natuur en voor de sector zelf. Woon de 2e online bijeenkomst van Tour de Brabant Landbouw & Voedsel bij op 16 februari 2022.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.