AgriFoodTop symposium 2021: Balans

Op 6 oktober 2021 vindt de jaarlijkse AgriFoodTop plaats, hét netwerkevenement voor de Nederlandse agrifoodsector. Dit jaar wordt het evenement georganiseerd bij Antropia (Hoofdstraat 8, Driebergen-Zeist).

Tijdens de AgriFoodTop komen beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers bijeen om bijgepraat te worden over de laatste ontwikkelingen in de agrifoodsector én om te werken aan hun netwerk.

Zowel in de agri- als in de foodsector is balans een belangrijk thema. Bij kringlooplandbouw draait het om het herstel van balans in het productiesysteem, zowel richting klimaat als richting bodem. En ook bij voedselproductie komt het thema terug. Hoe dringen we voedselverspilling terug, brengen we vraag en aanbod beter met elkaar in balans en voorkomen we verspilling na aankoop? Hoe brengen we meer balans in ons dieet? Overkoepelend speelt ook bij reststroomverwaarding balans een rol: Hoe zetten we reststromen zo in dan ze maximaal kunnen worden gebruikt tegen een zo laag mogelijke voetafdruk.

Wilt u deelnemen aan de AgriFoodTop, meldt u zich dan hier aan. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden nieuwsbrief

Deel uitmaken van onze community, onze bijeenkomsten bezoeken of op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.